Odjel za matematiku

Harry Miller

Dugogodišnji profesor Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu akademik prof. dr. Harry Miller, preminuo je 17. prosinca 2018. u 80. godini života. U svom 50 godišnjem radu dao je veliki doprinos razvoju matematike u Bosni i Hercegovini i ostavio je neizbrisiv trag na brojnim svjetskim sveučilištima na kojima je predavao. Prof.dr.sc. Harry Miller bio je dugogodišnji suradnik našeg Odjela, član uredničkog odbora međunarodnog časopisa Mathematical Communications. Na Odjelu za matematiku održao je nekoliko interesantnih predavanja, od čega posebno izdvajamo ono na Matematičkom kolokviju 10. lipnja 2002. pod nazivom "Problemi Sierpinskog i Erdosa".