Odjel za matematiku

Ivan PapićIvan Papić, asistent na Odjelu za matematku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 8. siječnja 2019. s najvećom pohvalom summa cum laude obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Time- changed stochastic models: fractional Pearson diffusions and delayed continuous-time autoregressive processes" pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Bojan Basrak (predsjednik povjerenstva), prof.dr.sc. Mirta Benšić, doc.dr.sc. Danijel Grahovac, prof.dr.sc. Nikolai N. Leonenko (mentor) i izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak (mentor).

U doktorskoj disertaciji Ivan Papić proučavao je slučajne procese u transformiranom vremenu (frakcionalne Pearsonove difuzije i odgođene autoregresivne procese u neprekidnom vremenu) pogodne za modeliranje različitih fenomena u primjenjenim disciplinama. Primjerice, modeli tog tipa na financijskim tržištima dobro odražavaju efekte zastoja pri trgovanju, a koriste se i u ekologiji za opisivanje gibanja čestice zagađivača pri procjeđivanju kroz neki porozni medij.

Kratki životopis

Ivan Papić rođen je 22. rujna 1989. godine u Osijeku. Nakon završene III. gimnazije Osijek upisuje Sveučilišni preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U rujnu 2011. godine stječe akademski naziv prvostupnika matematike te upisuje Sveučilišni diplomski studij matematike, smjer financijska i poslovna matematika, na Odjelu za matematiku u Osijeku. Diplomirao je u listopadu 2013. godine. U studenom iste godine upisuje Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od svibnja 2014. zaposlen je kao asistent na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Do sada je sudjelovao na četiri međunarodne konferencije i objavio četiri znanstvena rada:

  1. Graovac, N., Papić, I., Merdić, E. (2015), Pupil’s Diet-Related Attitudes to Healthy Lifestyle, Journal of Environmental Science and Engineering A, 4, 651-664
  2. Leonenko, N. N., Papić, I., Sikorskii, A., Šuvak, N. (2017), Heavy-tailed fractional Pearson diffusions, Stochastic Processes and their Applications, 127/11, 3512-3535
  3. Leonenko, N. N., Papić, I., Sikorskii, A., Šuvak, N. (2018), Correlated continuous time random walks and fractional Pearson diffusions, Bernoulli, 24/4B, 3603-3627
  4. Leonenko, N. N., Papić, I., Sikorskii, A., Šuvak, N. (2018), Ehrenfest-Brillouin-type correlated continuous time random walk and fractional Jacobi diffusion, Theory of Probability and Mathematical Statistics, prihvaćen za objavljivanje.