Odjel za matematiku

Isthkar AliU okviru istraživačkog projekata Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava (IP-2014-09-9540) pod vodstvom prof.dr.sc. Ninoslava Truhara, a financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, od prosinca 2018. na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zaposlen je poslijedoktorand dr.sc. Istkhar Ali.

Dr.sc. Istkhar Ali doktorirao je 2017. na Indian Institute of Technology Indore s doktorskom disertacijom naziva “Localization Theorems and Perturbation Analysis on Quaternionic Eigenvalue Problems”. Do sada je radio na indijskim institutima ITM Maharajganj, Uttar Pradesh te ITM, Gida, Gorakhpur.

Znanstveni interes dr.sc. I. Alia je numerička linearna algebra s naglaskom na kvaternionsku linearnu algebru. Do sada je objavio tri znanstvena rada u uglednim međunarodnim časopisima.

Na Odjelu za matematiku u okviru projekta Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava dr. sc. Istkhar Ali svoj će znanstveni rad usmjeriti na proučavanje parametarski ovisnih kvadratnih svojstvenih problema kao i polinomijalnih odnosno nelinearnih parametarski ovisnih kvadratnih svojstvenih problema. Dobiveni rezultati bit će prošireni i implementirani na opisivanje ponašanja svojstvenih vrijednosti matričnih polinoma nad algebrom kvaterniona, te na stabilnost parametarski ovisnih mehaničkih sustava čime će se povezati uže znanstveno područje I. Alia s ciljevima projekta.

Odjel za matematiku ima iznimno razvijenu međunarodnu suradnju s brojnim institucijama i znanstvenicima, ali po prvi puta ima zaposlenog poslijedoktoranda koji je strani državljanin. Time se nastavlja jačanje suradnje Odjela s inozemnim znanstvenicima kao i unaprijeđenje kvalitete i međunarodne prepoznatljivosti istraživačke djelatnosti znanstvenika na Odjelu za matematiku.