Odjel za matematiku

charts

Od 10. lipnja do 12. srpnja 2019. na Odjelu za matematiku će se provoditi Interna studentska anketa Odjela za matematiku za ljetni semestar akademske 2018./2019. godine.

Tijekom trajanja ankete studenti će moći ostvariti pravo na kupon za sladoled u studentskom restoranu Odjela za matematiku ukoliko anketu ispune u periodu od 12. do 14. lipnja izmedju 8 i 14 sati u praktikumu RP-3. Kupon će se moći iskoristiti do kraja lipnja.

Molimo vas da ispunite anketu, jer će povratna informacija koju ćemo dobiti od vas u velikoj mjeri pomoći povećanju kvalitete izvođenja nastave iz svakog pojedinog kolegija.

Anketu popunjavaju svi studenti čiji studij se vodi kroz ISVU (studenti koji ispite prijavljuju putem studomata). Anketa je potpuno anonimna i odgovore neće biti moguće povezati s bilo kojim studentom stoga vas molimo da vaši odgovori budu iskreni i neka izražavaju vaša mišljenja i stavove vezane za pojedini kolegij koji ocjenjujete, jer na taj način sudjelujete u prilagodbi izvedbe kolegija na način koji studentima najviše odgovara.

U slučaju bilo kakvih problema prilikom popunjavanja ili nejasnoća molimo vas da kontaktirate Ured za studente Odjela za matematiku (studentsku referadu).