Odjel za matematiku

tn large 1506326385 0 racjez4

Odjel za matematiku je od trenutka svog osnutka strogo usmjeren prema primijenjenoj matematici te primjeni matematike u drugim područjima. Iz toga razloga, prepoznalo je računalno jezikoslovlje kao jedan od smjerova takve primjene što čini i dobru priliku za povezivanje s društveno-humanističkim znanostima. Čitava inicijativa pokrenuta je suradnjom Odjela s prof.dr.sc. Mariom Essertom s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu. Jedna od prvih inicijativa takve suradnje jest izvođenje izbornog kolegija Računalno jezikoslovlje (http://www.fsb.unizg.hr/RacJez) u akademskoj godini 2017-2018 i 2018-2019. Kroz te dvije akademske godine, pokazalo se da se studenti matematike sa svojim matematičkim i računarskim kompetencijama mogu vrlo lako uhvatiti u koštac sa jezikoslovnim izazovima u analizi prirodnog jezika. Algoritamska rješenja i matematički modeli mogu znatno doprinijeti razvoju jezika kao što je automatski morfološki generator, prepoznavanje vrsta zavisnih rečenica, određivanje sentimenta i značenja iz rečenica, strojno prevođenje i razumijevanje itd. Na tragu tih primjena, izlaganje seminarskog uratka našeg studenta Patricka Nikića na temu prepoznavanje zavisnih rečenica na konferenciji Hrvatski sintaktički dani u Osijeku 2018. godine govori  tome u prilog.

S druge strane, računalno jezikoslovlje na Odjelu za matematiku postavlja se i u znanstveno-istraživačke okvire koje je podržano financiranjem Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u obliku internog projekta "Računalom upravljano korpusno jezikoslovlje" i donacijom Adris zaklade za projekt "Hrvatski jezik u računalnome oblaku svijeta". Obje institucije prepoznale su važnost očuvanja hrvatskoga jezika kao nacionalne odrednice u suvremenim računalnim tehnologijama. Financiranja su usmjerena u razvoj digitalnog rječnika http://ssf.mathos.hr koji osim leksikona sadrži i sintaktičko-semantičke značajke što predstavlja izvrstan alat u analizi hrvatskih tekstova dijelu doktorskog rada Marka Oreškovića s FOI, Varaždin. Istom alatu se može pristupiti putem programerskog sučelja (API).

Na tragu ove inicijative, Sveučilište i Odjel za matematiku organiziraju 15.2.2019 u 16:00h u Svečanoj auli Rektorata, Trg Sv. Trojstva 3 znanstveno-stručni skup s temom "Hrvatski jezik u računalnome jezikoslovlju" gdje će gostovati prominentni jezikoslovci i kroatisti. Ideja ovog skupa jest približiti stručnjake iz područja jezikoslovlja i područja računarstva u rješavanju jezikoslovnih problema u hrvatskome jeziku uz pomoć računala. Dobrodošli gosti skupa su i gospodarstvenici koji svojom financijskom potporom mogu učiniti ovaj rad plodnosan i  na kraju krajeva uporablji za širo spektar profila: od učenika do znanstvenika, ali i gospodarstvenika.  

Ovo je jedna od in5cijativa u svrhu slav31enja 20 godina osnutka Odjela za matematiku. 

Video prilog: http://magazin.hrt.hr/488080/hrvatski-jezik-u-racunalnom-jezikoslovlju?jwsource=cl 

 

Autor: Domagoj Ševerdija