Fakultet primijenjene matematike i informatike

Strukture podataka i algoritmi II

I054 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

Osnovne informacije

SPAKolegij Strukture podataka i algoritmi II izvodi se u ljetnom semestru druge godine preddiplomskog studija matematike i preddiplomskog studija matematike i računarstva. Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati studente s naprednim strukturama podataka i algoritmima na grafovima kao i njihovoj primjeni u širokom spektru računalnih problema. Pored algoritamskog pristupa, izlažu se odabranim poglavljima iz teorije grafova. Na kraju predmeta studenti se upoznaju s odabranim algoritmima iz teorije brojeva i računalne geometrije. Pored teorijskog pristupa, od studenata će se očekivati uspješno korištenje stečenih znanja u izradi efikasnih implementacija struktura podataka i algoritama koji se obrađuju u okviru predmeta.

  • Sadržaj kolegija: [pdf
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. utorak, 12-13h
ASISTENT Branimir Brekalo  

 

Osnovna literatura

  1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, 3Ed, MIT Press, 2009. 

Dopunska literatura

  1. M. T. Goodrich, R. Tamassia, D. M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2010.
  2. A. Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, Cengage Learning, 2012.
  3. R. Sedgewick, K. Wayne, Algorithms, Addison-Wesley Professional, 2011.

Raspored predavanja i vježbi

Izvedbeni program kolegija Strukture podataka i algoritmi II realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
Nastava u ljetnom semestru 2021./2022. se izvodi kontaktnom nastavom. Kolegij je popraćen Teams kanalom za registrirane studente. 

Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra studenti mogu polagati tri kolokvija. Prva dva kolokvija su teorijskog tipa i zamjenjuju usmeni ispit, a treći je programerskog tipa i zamjenjuje pismeni ispit.

Kolokviji se smatraju položenima ako je ostvareno barem 50% bodova na prva dva kolokvija (teorijskog tipa) i 50% bodova na trećem kolokviju (programerskog tipa).

Studenti koji su položili sve kolokvije imaju pravo upisa ocjene.

Studenti koji nisu položili treći kolokvij izlaze na pismeni ispit u nekom od redovnih ispitnih termina. Pismeni ispit sastoji se od programerskih zadataka. Uvjet za prolaz na pismenom ispitu je 50% od ukupnog broja bodova.

Studenti koji nisu ostvarili barem 50% od ukupnog broja bodova na prva dva kolokvija, a položili su treći kolokvij, izlaze samo na usmeni ispit.

Studenti koji nisu položili treći kolokvij, te nisu ostvarili barem 50% od ukupnog broja bodova na prva dva kolokvija, izlaze na pismeni i usmeni ispit.

Ukupni uspjeh bodova ostvaren na sva 3 kolokvija ostvaruje do 75% bodova za ocjenu. Ostale bodove studenti mogu skupiti iz dobrovoljnih zadaća koje će biti objavljene u pravilu na tjednoj bazi.

Konačna ocjena se računa prema sljedećem kriteriju (ukoliko su ispunjeni svi dosad navedeni uvjeti):

dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5)
[50% - 62.5%) [62.5% - 75%) [75% - 87.5%) [87.5% - 100%]
 

Nastavni materijali

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.


OBAVIJESTI

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment