Odjel za matematiku

Strukture podataka i algoritmi II

I054 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

Osnovne informacije

SPAKolegij Strukture podataka i algoritmi II izvodi se u ljetnom semestru druge godine preddiplomskog studija matematike i preddiplomskog studija matematike i računarstva. Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati studente s naprednim strukturama podataka i algoritmima na grafovima kao i njihovoj primjeni u širokom spektru računalnih problema. Pored algoritamskog pristupa, izlažu se odabranim poglavljima iz teorije grafova. Na kraju predmeta studenti se upoznaju s odabranim algoritmima iz teorije brojeva i računalne geometrije. Pored teorijskog pristupa, od studenata će se očekivati uspješno korištenje stečenih znanja u izradi efikasnih implementacija struktura podataka i algoritama koji se obrađuju u okviru predmeta.

  • Sadržaj kolegija: [pdf
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ doc. dr.sc. Slobodan Jelić Termini
ASISTENT Rebeka Čorić Termini

 

Osnovna literatura

  1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algoritms, 3Ed, MIT Press, 2009. 

Dopunska literatura

  1. M. T. Goodrich, R. Tamassia, D. M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2010.
  2. A. Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, Cengage Learning, 2012.
  3. R. Sedgewick, K. Wayne, Algorithms, Addison-Wesley Professional, 2011.

Raspored predavanja i vježbi

Izvedbeni program kolegija Strukture podataka i algoritmi II realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
Nastava u ljetnom semestru 2020./2021. se izvodi prema Modelu 2.
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal.
Za pristup Teams kanalu koristiti AAI@Edu pristupne podatke i kôd: z5nxp3v

Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra studenti mogu polagati tri kolokvija. Prva dva kolokvija su teorijskog tipa i zamjenjuju usmeni ispit, a treći je programerskog tipa i zamjenjuje pismeni ispit.

Kolokviji se smatraju položenima ako je ostvareno barem 50% bodova na prva dva kolokvija (teorijskog tipa) i 50% bodova na trećem kolokviju (programerskog tipa).

Studenti koji su položili sve kolokvije imaju pravo upisa ocjene.

Studenti koji nisu položili treći kolokvij izlaze na pismeni ispit u nekom od redovnih ispitnih termina. Pismeni ispit sastoji se od programerskih zadataka. Uvjet za prolaz na pismenom ispitu je 50% od ukupnog broja bodova.

Studenti koji nisu ostvarili barem 50% od ukupnog broja bodova na prva dva kolokvija, a položili su treći kolokvij, izlaze samo na usmeni ispit.

Studenti koji nisu položili treći kolokvij, te nisu ostvarili barem 50% od ukupnog broja bodova na prva dva kolokvija, izlaze na pismeni i usmeni ispit.

Konačna ocjena se računa prema sljedećem kriteriju (ukoliko su ispunjeni svi dosad navedeni uvjeti):

dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5)
[50% - 62.5%) [62.5% - 75%) [75% - 87.5%) [87.5% - 100%]
 

Nastavni materijali

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.


Kolokviji

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.


OBAVIJESTI

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment