Odjel za matematiku

borweinVeć četvrtu godinu za redom Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku organizira pripreme studenata za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz matematike kao što su IMC, Vojtĕch Jarník itd.

Od akademske godine 2018./2019. pripreme se održavaju u obliku izbornog kolegija "Matematička natjecanja" koji se izvodi u ljetnom semestru druge godine preddidplomskog studija matematike.

Prve vježbe održat će se u petak 1. ožujka 2019. od 13 do 16 h u predavaonici RP-2 a moći će ih slušati i studenti koji nisu upisali taj kolegij.

Pozivamo sve studente (svih godina i svih smjerova studija) koji žele sudjelovati na nekom međunarodnom natjecanju iz matematike ili samo naučiti neke nove ideje i tehnike za rješavanje složenih matematičkih problema da prisustvuju vježbama! Bit će izazovno!