Odjel za matematiku

Petar Taler

Dana 20. svibnja 2019. Petar Taler obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom

Statistička procjena površine objekta iz snimke s aditivnom greškom

na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.

Obrana je provedena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. izv.prof.dr.sc. Irena Galić, predsjednica
  2. doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, mentor
  3. prof.dr.sc. Mirta Benšić, sumentorica
  4. prof.dr.sc. Mario Essert
  5. izv.prof.dr.sc. Krešimir Nenadić

Petar Taler rođen je 30. travnja 1978. u Osijeku. Nakon završene osnovne škole u Belišću i prirodoslovno-matematičke gimnazije u Valpovu, upisao je Elektrotehnički fakultet u Osijeku gdje je diplomirao 2002. godine pod mentorstvom doc. dr. sc. Darka Fischera s temom „Huffmanovo stablo“. Magistrirao je 2010. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Martinovića s temom „Izgradnja raspodijeljenog računalnog sustava za učinkovito izvođenje paralelnih programa“. Od 2002. godine zaposlen je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku, prvo kao sistem-inženjer (2002.-2008.), a potom kao voditelj odjeljka za informatiku i računalnu mrežu (2008.- ), gdje je također izabran za asistenta u naslovnom zvanju (2008.-2016.) te predavača u naslovnom zvanju (2016.- ).

Tijekom poslijediplomskog studija objavio je pet radova u znanstvenim časopisima i dva rada u zbornicima skupova s međunarodnih konferencija. Njegovo područje istraživanja obuhvaća primijenjenu statistiku, segmentiranje velikih skupova podataka i distribuirano računalstvo. U doktorskoj disertaciji bavio se problemom statističke procjena površine objekta iz snimke s aditivnom greškom. Detekcija kružnog ili elipsoidnog objekta snimljenog na slici aktualan je problem u segmentu računalnog vida. U literaturi je predstavljeno nekoliko metoda koje se bave tim problemom, no pokazalo se da one ne daju zadovoljavajuće rezultate kod slika na kojima je prisutan šum. U sklopu istraživanja predstavljenog u disertaciji Petra Talera primijenjen je statistički model za procjenu širine uniformne distribucije za podatke zagađene aditivnom greškom kako bi se spomenutom problemu pristupilo na inovativan način. Analiza rezultata testiranja i usporedba s rezultatima dobivenim primjenom ranije poznatih metoda pokazala je da metoda predstavljena u disertaciji Petra Talera daje kvalitativno najbolje rezultate procjene površine objekata snimljenih na slikama sa šumom.