Odjel za matematiku

Darija Brjaković

Dana 17. lipnja 2019. Darija Brajković uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom

Unitarni dual p-adske grupe SO(7) s nosačem na minimalnoj paraboličkoj podgrupi

na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana je provedena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Marcela Hanzer, predsjednica
  2. izv.prof.dr.sc. Ivan Matić, mentor
  3. akad. Marko Tadić, red. prof., PMF

Darija Brajković rođena je 22. lipnja 1987. u Đakovu. Nakon završene opće gimnazije A. G. Matoša u Đakovu, upisala je Sveučilišni preddiplomski studij matematike, na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U srpnju 2009. godine stječe akademski naziv prvostupnice matematike te upisuje diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je u srpnju 2011. godine. Iste godine upisuje Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Matematičkom odsjeku, Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Od srpnja 2013. zaposlena je na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, prvo kao asistentica, a potom kao predavačica od travnja 2019. godine.

Tijekom poslijediplomskog studija sudjelovala je na 8 međunarodnih konferencija, škola i workshopova. Autorica je sveučilišnog priručnika za vježbe pod nazivom "Algebra kroz primjere" koji je izdan od strane Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2018. U doktorskoj disertaciji Darija Brajković proučavala je strukturu neunitarnog i unitarnog duala p-adske grupe SO(7) s nosačem na minimalnoj paraboličkoj podgrupi. Za pronalak unitarnog duala korišten je vanjski pristup, koji je temeljni pristup za ostvarivanje opisa unitarnog duala, a koji se sastoji od dva osnovna koraka: potpuni opis neunitarnog duala te izdvajanje klasa unitarizabilnih reprezentacija među dobivenim ireducibilnim subkvocijentima.