Odjel za matematiku

Uvod u diferencijalnu geometriju

M105 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

MAT 1904 140 0 Ex21200Uvod u diferencijalnu geometriju izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima iz diferencijalne geometrije krivulja i ploha u R3.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJA doc.dr.sc.Ljiljana Primorac Gajčić Četvrtkom u 11.30h ili po dogovoru
VJEŽBE doc.dr.sc.Ljiljana Primorac Gajčić  

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. W.Kuehnel, Differential Geometry-Curves-Surfaces-Manifolds, AMS, 2002.
  2. A. Gray, Modern differential geometry of curves and surfaces with Mathematica, CRC PRES, 2006.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u diferencijalnu geometriju realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEDU pristupne podatke i kod vn4a8pm.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 12-14h  D-3
VJEŽBE  Ponedjeljak, 14-16h  D-3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Student je pismeni dio ispita položio preko kolokvija ako na svakom kolokviju ostvari minimalno 30 bodova te ako je zbroj bodova s oba kolokvija minimalno 90. Za studente koji su na samo jednom od kolokviju ostvarili minimalno 30 bodova ili su na oba kolokvija ostvarili minimalno 30 bodova, ali zbroj bodova s oba kolokvija nije 90, organizirat će se popravni kolokvij.  

Ocjene kolokvija se definiraju prema sljedećem kriteriju:

Broj bodova 0-89 90-114 115-144 145-174 175-200
Ocjena nedovoljan dovoljan dobar vrlo dobar izvrstan
 
PISMENI ISPIT
Pismeni ispit nosi 100 bodova. Student je položio pismeni dio ispita ako ostvari minimalno 45 bodova. Studenti koji nisu upisali kolegij ne mogu pristupiti pismenom ispitu.
USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena. Studenti koji polože pismeni dio ispita putem kolokvija imaju pravo na tri izlaska na usmeni ispit. Izlazak na usmeni ispit se prijavljuje prijavom za pismeni ispit te prijavom putem maila najkasnije 24h prije ispita. Ukoliko student odustane od izlaska na usmeni ispit nakon što ga je prijavio, ispit treba odjaviti putem maila najkasnije 24h prije održavanja ispita. Ukoliko ga ne odjavi i ne dodje na ispit, preostali broj izlazaka na ispit mu se umanjuje za jedan. Rokovi prijave/odjave ispita se moraju strogo poštivati, prijave/odjave nakon isteka roka se neće prihvaćati.

Termini usmenih ispita: 9.2.2023., 17.2.2023., 23.2.2023.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI su vidljivi samo registriranim korisnicima

 

OBAVIJESTI

  • Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 23.2.2023. u D5 prema rasporedu.
  • Usmeni ispit će se održati u petak, 17.2.2023. u D7 prema rasporedu.
  • Konačni rezultati kolokvija ažurirani rezultatima popravnog kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u popravne kolokvije će se održati u petak, 17.2.2023. u 8:30h u uredu 15.
  • Usmeni ispit će se održati u četvrtak 9.2.2023. prema  rasporedu.
  • Popravni kolokvij će se održati 9.2.2023. u 9h u D5.
  • Rezultati kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u ponedjeljak, 30.1.2023. u 14h u uredu 15.
  • Rezultati prvog kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u ponedjeljak, 5.12.2022. u 15.15h u uredu 15.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment