Fakultet primijenjene matematike i informatike

Ivana CrnjacJelena Jankov

Dana 17. prosinca 2019. Ivana Crnjac i Jelena Jankov uspješno su obranile svoje doktorske disertacije pod nazivima

"Metoda uvjeta optimalnosti za zadaće optimalnog dizajna" (Ivana Crnjac)

i

"Homogenizacija jednadžbe elastične ploče" (Jelena Jankov)

na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana je provedena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Nenad Antonić
  2. prof.dr.sc. Mladen Jurak
  3. izv.prof.dr.sc. Igor Velčić
  4. izv.prof.dr.sc. Marko Vrdoljak, mentor
  5. izv.prof.dr.sc. Krešimir Burazin, mentor

Kratki životopisi

Ivana Crnjac rođena je 29. rujna 1989. godine u Osijeku. Nakon završene III. gimnazije Osijek upisuje Sveučilišni preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U rujnu 2011. godine stječe akademski naziv prvostupnika matematike te upisuje Sveučilišni diplomski studij matematike, smjer financijska i poslovna matematika, na Odjelu za matematiku u Osijeku. Diplomirala je u listopadu 2013. godine. U studenom iste godine upisuje Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od svibnja 2014. zaposlena je kao asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Do sada je sudjelovala na preko dvadeset međunarodnih škola, radionica i konferencija i objavila je tri znanstvena rada. Također, do sada je bila suradnica na dva znanstvena projekta, a trenutno je suradnica na projektu „Homogenizacija, redukcija dimenzije i strukturalna optimizacija u mehanici kontinuuma“ financiranom od Hrvatske zaklade za znanost.

U doktorskoj disertaciji Ivana Crnjac proučavala je numerička rješenja za zadaće optimalnog dizajna. U zadaćama optimalnog dizajna cilj je pronaći raspodjelu danih materijala, tako da dobiveno tijelo zadovoljava određene kriterije optimalnosti. Optimalnost raspodjele obično se izražava kroz minimizaciju (maksimizaciju) određenog integralnog funkcionala, uz uvjete na količinu materijala i danu parcijalnu intagralnu jednadžbu koja opisuje makroskopska obilježja proučavanog problema. U disertaciji su proučeni ovi problemu u kontekstu jednadžbe stacionarne difuzije i sustava linearizirane elastičnosti.

Jelena Jankov rođena je 26. ožujka 1991. godine u Vukovaru. Nakon završene opće gimnazije u Vukovaru upisuje Sveučilišni preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U rujnu 2012. godine stječe akademski naziv prvostupnika matematike te upisuje Sveučilišni diplomski studij matematike, smjer financijska i poslovna matematika, na Odjelu za matematiku u Osijeku. Diplomirala je u srpnju 2014. godine. U studenom iste godine upisuje Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od listopada 2014. zaposlena je kao asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Tijekom poslijediplomskog studija sudjelovala je na pet međunarodnih škola, te dvanaest konferencija i znanstvenih radionica i objavila je dva znanstvena rada. Također, do sada je bila suradnica na dva znanstvena projekta, a trenutno je suradnica na projektu „Homogenizacija, redukcija dimenzije i strukturalna optimizacija u mehanici kontinuuma“ financiranom od Hrvatske zaklade za znanost.

Jelena Jankov jedna je od autora knjige "Primjene diferencijalnog i integralnog računa funkcija jedne varijable" koja je izdana od strane Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2017.

U doktorskoj disertaciji Jelena Jankov proučavala je teoriju homogenizacije koja je razvijena za eliptičku jednadžbu drugog reda, a glavni rezultat disertacije je razvijena teorija homogenizacije za Kirchhoff-Loveovu jednadžbu tanke simetrične elastične ploče, koja je eliptička jednadžba četvrtog reda.

Drage Ivana i Jelena, čestitamo na velikom uspjehu!