Odjel za matematiku

Darija Brjaković

Dana 18. svibnja 2020. Mateja Đumić uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom

Oblikovanje prioritetnih pravila za problem raspoređivanja s ograničenim sredstvima

na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Disertacija je napisana pod mentorstvom prof. dr. sc. Domagoja Jakobovića, a obranjena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, predsjednik povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Marko Đurasević
  3. izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Mateja Đumić rođena je 8. kolovoza 1989. godine u Vukovaru. Godine 2008. upisala je preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku koji je završila 2011. godine. Na Odjelu za matematiku 2014. godine završila je i diplomski studij matematike, smjer: financijska i poslovna matematika, s diplomskim radom "Cjelobrojno linearno programiranje i primjene", a 2017. godine završila je također i sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike.

U razdoblju od prosinca 2013. godine do lipnja 2014. godine radila je kao mlađi softverski inženjer u tvrtki Siemens CVC. Od lipnja 2014. godine zaposlena je kao asistent na katedri za računarstvo na Odjelu za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz područja matematike i računarstva na više kolegija preddiplomskog i diplomskog studija. Njezini istraživački interesi obuhvaćaju područja evolucijskog računarstva, problema raspoređivanja, metode optimizacije i strojnog učenja. Objavila je dva rada u časopisima, od čega je jedan u časopisu indeksiranom u bazama CC i SCI Expanded, te tri rada na međunarodnim znanstvenim skupovima, kao i jedan stručni rad.

Doktorski rad Mateje Đumić rezultat je istraživanja u području primjene hiperheurističkih metoda, potpomognutih genetičkim programiranjem, u problemima raspoređivanja s ograničenim sredstvima. Cilj istraživanja je poboljšanje kvalitete pravila raspoređivanja dobivenih uz pomoć genetičkog programiranja, a obrana disertacije potvrda je da je navedeni cilj uspješno postignut.