Odjel za matematiku

erasmusOdjelu za matematiku kao koordinatoru odobren je projekt pod nazivom GAMMA (GAMe based learning in MAthematics) u okviru Erasmus+ programa u liniji Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (KA201). Vrijednost projekta je 287.376,00 eura (oko 2.100.000,00 kuna).

U okviru ovog projekta planirana je suradnja sveučilišta i škola iz Hrvatske, Finske, Nizozemske i Grčke na razvoju metodičkih materijala za nastavnike matematike s fokusom na učenju baziranom na digitalnim igrama. Partneri na projektu su:

  • Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Hrvatska
  • Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Education, Nizozemska
  • Satakunta University of Applied Sciences, Finska
  • National and Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Department of Educational Studies, Grčka
  • First Senior High School of Peristeri Athens, Grčka
  • Porin Lyseon lukio General Upper Secondary School, Finska
  • Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab, Hrvatska
  • Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska

Pisanje i priprema ovakvog projekta i koordinacija s partnerima zahtijevala je značajan angažman. Glavni koordinator projekta je Mirela Jukić Bokun, kojoj ovom prilikom čestitamo i zahvaljujemo na višemjesečnom upornom radu. Čestitamo i zahvaljujemo i timu s Odjela koji je sudjelovao u pripremi projekta: Dragana Jankov Maširević, Ljerka Jukić Matić, Darija Marković i Mihaela Ribičić Penava.

Nadamo se da će se okolnosti oko epidemiološke situacije popraviti te da će provedba projekta proći jednako dobro kao i prijava.

Više detalja o projektu može se naći na ovoj poveznici.