Odjel za matematiku

Digitalna pismenost

I062 (2+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cDigitalna pismenost izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je razviti kod studenata osposobljenost korištenja alata za izradu digitalnih sadržaja te distribuciju istih korištenjem mrežnih tehnologija. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Marija Miloloža Pandur nakon održane nastave i po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. S. Dota: A Beginners Guide to Google Drive: Master Google Drive, Docs, Sheets and Slides Now, Amazon Digital Services LLC
  2. Andy Williams, WordPress for Beginners 2019: A Visual Step-by-Step Guide to Mastering WordPress, Webmaster Series, 2018.
  3. Misty E. Vermaat et al. Shelly Cashman Series Microsoft Office 365 & Office 2016: Introductory, Cengage Learning, 2016.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Digitalna pismenost realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi, te 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno. Nastava u zimskom semestru 2021./2022. se izvodi uživo prema rasporedu. Za materijale i predaju domaćih zadaća koristit ćemo platformu MS Teams.
 
 OBLIK NASTAVETERMINPraktikum
PREDAVANJA uživo  srijeda, 8.15h-13h RP1
VJEŽBE  uživo  srijeda, 8.15h-13h RP1

 

Kako bi se pristupilo timu "Digitalna pismenost 2021./2022." u platformi MS Teams potrebno je napraviti sljedeće korake:

1) Logirati se u Office 365 pomoću svoga AAI@EduHr identiteta, pokrenuti aplikaciju MS Teams i skinuti tu aplikaciju za PC (desktop verzija). Aplikacija se može naći i primjenom pretraživača Google.  

2) Instalirati aplikaciju na svoje računalo, pokrenuti ju s desktopa i ako bude bilo potrebno, ponovno se ulogirati svojim AAI@EduHr identitetom.

3) Gore, desno u samoj aplikaciji kliknuti na "Pridružite se ili izradite tim" (eng. "Join or create a team") te nakon toga u prozor "Pridružite se pomoću koda" (eng. "Join a team with a code") upisati kod "fv2u206" i pridružiti se timu.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na domaćim zadaćama

Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 50% od ukupnog broja bodova s domaćih zadaća.

Domaće zadaće bit će dostupne studentima na tjednoj ili dvotjednoj bazi. Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko zadaća.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente.  Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita ili ocjene iz zadaća, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
     
     
  .  
  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
     
     
  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

  • DOMAĆE ZADAĆE

 

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
 
 
 

 

 

OBAVIJESTI

  • Nastava iz kolegija Digitalna pismenost u akad.god. 2021./2022.bit će održana uživo. Nastava kreće 13.10.2021.
  • U slučaju nemogućnosti dolaska na pojedino predavanje/vježbe ili radi ponavljanja gradiva, možete pogledati prošlogodišnje snimke predavanja/vježbi na platformi MS Teams u timu "Digitalna pismenost 2020./2021." (pristup putem koda d70e375) unutar kanala Predavanja pod Datoteke (Files).

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment