Odjel za matematiku

Digitalna pismenost

I062 (2+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cDigitalna pismenost izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je razviti kod studenata osposobljenost korištenja alata za izradu digitalnih sadržaja te distribuciju istih korištenjem mrežnih tehnologija. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Marija Miloloža Pandur nakon održane nastave i po dogovoru
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. S. Dota: A Beginners Guide to Google Drive: Master Google Drive, Docs, Sheets and Slides Now, Amazon Digital Services LLC
  2. Andy Williams, WordPress for Beginners 2019: A Visual Step-by-Step Guide to Mastering WordPress, Webmaster Series, 2018.
  3. Misty E. Vermaat et al. Shelly Cashman Series Microsoft Office 365 & Office 2016: Introductory, Cengage Learning, 2016.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Digitalna pismenost realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi, te 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno. Nastava u zimskom semestru 2020./2021. se izvodi prema Modelu 2.
 OBLIK NASTAVETERMINALAT
PREDAVANJA Nastava na daljinu  utorak, 8.15h-13h Microsoft Teams
VJEŽBE  Nastava na daljinu  utorak, 8.15h-13h Microsoft Teams

 

Kako bi se pristupilo timu "Digitalna pismenost" u platformi MS Teams potrebno je napraviti sljedeće korake:

1) Logirati se u Office 365 pomoću svoga AAI@EduHr identiteta, pokrenuti aplikaciju MS Teams i skinuti tu aplikaciju za PC (desktop verzija). Aplikacija se može naći i primjenom pretraživača Google.  

2) Instalirati aplikaciju na svoje računalo, pokrenuti ju s desktopa i ako bude bilo potrebno, ponovno se ulogirati svojim AAI@EduHr identitetom.

3) Gore, desno u samoj aplikaciji kliknuti na "Pridružite se ili izradite tim" (eng. "Join or create a team") te nakon toga u prozor "Pridružite se pomoću koda" (eng. "Join a team with a code") upisati kod (potrebno je biti prijavljen na mathos da se vidi kod) i pridružiti se timu.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na domaćim zadaćama, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4).
Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 50% od ukupnog broja bodova s domaćih zadaća.
Oni studenti koji žele ocjenu odličan (5) trebaju napraviti samostalni seminarski rad koji će biti definiran pri kraju predavanja.

Domaće zadaće bit će dostupne studentima na tjednoj ili dvotjednoj bazi. Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko zadaća.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
     
     
  .  
  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
     
     
  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

  • DOMAĆE ZADAĆE

 

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
 
 
 

 

 

OBAVIJESTI

  • Nastava iz kolegija Digitalna pismenost u akad.god. 2020./2021.bit će održana po modelu 2, tj. kao nastava na daljinu. Nastava kreće u 3. tjednu u listopadu (12.-16.10.2020.)

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment