Odjel za matematiku

mathos logoUvodne napomene

Plan održavanja nastave na Odjelu za matematiku u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine temelji se na dva načela, a to su briga za zdravlje studenata, nastavnika, suradnika i zaposlenika Odjela za matematiku te osiguranje kvalitetne nastave, koja podrazumijeva stalnu i fleksibilnu dvosmjernu komunikaciju.

U Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Preporukama i smjernicama za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru akademske godine 2020./2021., Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te u Preporukama za održavanje nastave u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 u zimskom semestru akademske 2020./2021, rektora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, težište se stavlja na klasičnu kontaktnu nastavu, kad god je ona tehnički moguća. Važno je primijetiti da protuepidemijska mjera kojom je propisano da fizička udaljenost između dvije osobe ne smije biti manja od 1.5 m, zajedno s prostornim i ljudskim ograničenjima na Odjelu za matematiku, onemogućavaju da se nastava na svim predmetima izvodi na klasični kontaktni način. Na izbor modela nastave koji će se na Odjelu za matematiku koristiti u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. značajno je utjecalo iskustvo izvedbe nastave na daljinu u prošloj akademskoj godini, kao i mišljenja studenata, nastavnika i suradnika. Ako Hrvatski zavod za javno zdravstvo u slučaju pogoršanja ili poboljšanja epidemioloških uvjeta donese nove preporuke i smjernice za održavanje nastave, modeli će se modificirati na odgovarajući način.

Modeli nastave na Odjelu za matematiku

Sukladno razlozima navedenim u Uvodnim napomenama, a u skladu sa spomenutim preporukama, nastava na Odjelu za matematiku u zimskom semestru provest će se kombinacijom sljedeća dva modela:

  • Model 1 (Hibridni oblik): Nastava se izvodi na način da na nastavi klasično kontaktno sudjeluje određeni broj studenata. Nastava se izvodi pred kamerom. Ostali studenti mogu pratiti nastavu od kuće u realnom vremenu. Ovakav oblik nastave primijenit će se u pravilu kod predmeta u kojima se obično koriste ploča i kreda. Konzultacije se održavaju klasično kontaktno.
  • Model 2 (Nastava na daljinu): Nastava, izuzev konzultacija, se u potpunosti izvodi na daljinu. Ovakav oblik nastave primijenit će se u pravilu kod predmeta u kojima se obično koriste slajdovi ili podjela ekrana. Konzultacije se održavaju klasično kontaktno.

Neovisno o modelu, video snimka nastave bit će dostupna studentima, čime će svim studentima biti omogućeno praćenje nastave na daljinu. Istovremeno, neovisno o modelu, svim studentima omogućava se klasično kontaktno praćenje dijela nastave, bilo kroz kontaktno sudjelovanje na nastavi u Modelu 1 ili kroz kontaktne konzultacije u Modelu 2. Time se omogućava fleksibilan izbor za svakog studenta. Studentima koji prate nastavu na daljinu omogućit će se fleksibilna dvosmjerna komunikacija s predavačem. Mrežne stranice predmeta, kao i obično, sadržavat će sve informacije koje se odnose na predmet.

Smatramo da je izuzetno važno studentima prve godine preddiplomskog studija omogućiti sudjelovanje u klasičnoj kontaktnoj nastavi na Odjelu. Zbog toga će za njih gotovo sva nastava biti provedena primjenom Modela 1.

Model nastave za pojedini predmet bit će objavljen u rasporedu nastave.

Kolokviji, pismeni i usmeni ispiti

Kolokviji, pismeni i usmeni ispiti provest će se u klasičnom kontaktnom obliku. Studentima koji su u planiranom terminu u samoizolaciji, omogućit će se posebni termin, koji će u pravilu biti 14 dana nakon planiranog termina.

Temeljne protuepidemijske mjere

Sve osobe koje ulaze na Odjelu za matematiku obvezne su tijekom boravka imati zaštitne maske kojima prekrivaju nos i usta. Nakon što posjetitelju tehnička služba Odjela izmjeri temperaturu, svaki je posjetitelj dužan dezinficirati ruke na odgovarajućem mjestu.

Početak i tijek nastave

Prva godina preddiplomskog studija

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih studija održat će se u petak 2. listopada 2020. u Dvorani 1 od 9:00. Studenti će biti podijeljeni u tri grupe. Očekivano trajanje uvodnog predavanja je 60 minuta po grupi. Raspored studenata po grupama bit će objavljen na mrežnoj stranici Odjela.

Nastava za studente prve godine preddiplomskih studija započinje u ponedjeljak 5. listopada 2020. i u tom tjednu provodi se uživo u kontaktnom obliku sa svakom grupom posebno, prema rasporedu koji će biti dostupan do 25. rujna 2020. na mrežnim stranicama Odjela. Nastava će biti snimljena i dostupna na mrežnim stranicama odgovarajućeg predmeta.

Od 12. listopada 2020. na većini predmeta studenti će biti u mogućnosti odabrati žele li nastavi prisustvovati fizički ili nastavu žele pratiti u realnom vremenu na daljinu. Na ostalim predmetima studenti će nastavu pratiti u potpunosti na daljinu. Konzultacije se održavaju klasično kontaktno.

Druga i treća godina preddiplomskih studija

Nastava započinje 12. listopada 2020. Na većini predmeta studenti će biti u mogućnosti odabrati žele li nastavi prisustvovati fizički ili nastavu žele pratiti u realnom vremenu na daljinu. Na ostalim predmetima studenti će nastavu pratiti u potpunosti na daljinu. Konzultacije se održavaju klasično kontaktno.

Diplomski studiji te integrirani nastavnički studij matematike i informatike

Nastava započinje 12. listopada 2020. Na većini predmeta studenti će biti u mogućnosti odabrati žele li nastavi prisustvovati fizički ili nastavu žele pratiti u realnom vremenu na daljinu. Na ostalim predmetima studenti će nastavu pratiti u potpunosti na daljinu. Konzultacije se održavaju klasično kontaktno.

Predstavljanje izbornih predmeta

Kako bismo studentima pomogli u odabiru izbornih predmeta, organizirat ćemo predstavljanje izbornih predmeta. Predstavljanje predmeta će se održati u utorak 22. rujna 2020. s početkom u 9:00 sati prema Modelu 1, a detaljnije informacije će biti objavljene na mrežnoj stranici Odjela.