Odjel za matematiku

mathos logo1

Po uzoru na prošlu i ove godine organiziramo predstavljanje izbornih kolegija na preddiplomskim studijima te na 1. godini diplomskih studija.

Predstavljanje predmeta će se održati u utorak 22.9.2019. prema sljedećem rasporedu:

  • 9:00 sati: 2. godina preddiplomskih studija,
  • 11:00 sati: 3. godina preddiplomskih studija,
  • 13:00 sati: 1. godina diplomskih studija.

Predstavljanje će se održati prema "Model 1 (Hibridni oblik)". U praksi to znači da će samo određeni broj studenata moći prisustvovati fizički u Dvorani 2 (u skladu s kapacitetom Dvorane 2 određenom prema epidemiološkim preporukama). Svi ostali studenti će događaj moći pratiti uživo putem platforme MS Teams.

Studenti se čim prije trebaju logirati u MS Teams koristeći AAI@EduHr elektronički identitet, te se trebaju pridružiti timu kojeg smo za ovu priliku napravili koristeći kod ptw4bv8 ili klikom na sljedeći link (link). Nakon toga molimo vas da ispunite kratku anketu oko toga želite li prisustvovati fizički u Dvorani 2 ili pratiti događaj online (live stream), u ovisnosti na koju godinu se upisujete.

I jedna lijepa vijest za sam kraj ove obavijesti. Studentima 1. godine diplomskog studija Matematika i računarstvo bit će omogućeno ove godine slušanje kolegija "Compiler Construction" zajedno sa studentima Computer Science odjela sveučilišta Saarland. Stoga će predstavljanje u 13h započeti sa izravnim uključenjem profesora Sebastiana Hacka, šefa Compiler Design Lab Sveučilišta u Saarlandu i nastavnika na ovom kolegiju, koji će u kratkim crtama objasniti organizaciju ovog kolegija.