Odjel za matematiku

Odabrane teme iz nastave matematike

M115 (2+3+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE


Odabrane teme iz nastave matematike izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog  nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je obnoviti i proširiti fundamentalna znanja iz matematike. Upoznati studente s osnovnim nejednakostima i njihovim primjenama u različitim područjima matematike. Na uvodnom nivou obraditi osnovne pojmove i metode financijske matematike te njihove primjene u svakodnevnim poslovnim situacijama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava  Nakon predavanja i po dogovoru.
ASISTENT doc.dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić  Četvrtkom u 11.30h ili po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 1994.
  2. J. Pečarić, Nejednakosti, Element, Zagreb, 1996.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Odabrane teme iz nastave matematike realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.  Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEDU pristupne podatke i kod vn4a8pm.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA   Srijedom 10-12h  D-9
VJEŽBE   Četvrtkom 9-12h  D-7

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita.Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 30 bodova, te ukupno na oba kolokvija postigli 90 bodova  priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita. Postoji mogućnost popravka jednog od kolokvija na kome nije postignuta prolazna razina. 

 
PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

 
USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • PRIMJERI KOLOKVIJA  
    • Prvi kolokvij 2021./22. (pdf)       Drugi kolokvij 2021./22. (pdf)
    • Prvi kolokvij 2020./21. (pdf)       Drugi kolokvij 2021./21. (pdf)

 

OBAVIJESTI

  • Ukupni rezultati kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u četvrtak, 9.2.2023. u 8.30h u uredu 15 na prvom katu. Usmeni ispiti će biti 13.2.2023. u 9:00 u D-6 i 27.2.2023. u 11:00 u D-7
  • Rezultati prvog kolokvija se mogu pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u utorak, 13.12.2022. u 13.30h u uredu 15 na prvom katu.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment