Odjel za matematiku

Normirani prostori

M111 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama teorije normiranih te posebno Banachovih i Hilbertovih prostora.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf)

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Krešimir Burazin Vrijeme konzultacija
 ASISTENT  dr. sc. Ivana Crnjac Vrijeme konzultacija
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. S. Kurepa, Funkcionalna analiza, Školska knjiga, Zagreb, 1981
  2. G. Bachman, L. Narici, Functional analysis, Dover Publications, Mineola, New York, 2000.

 

DOPUNSKA LITERATURA

  1. H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations, Springer, New York, 2011.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Normirani prostori realizira se fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi).Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

-Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod cnftv1m.

  TERMIN  PREDAVAONICA 
PREDAVANJA  četvrtak, 8:00-10:00  D-9
 VJEŽBE  srijeda, 15:00-17:00  D-7

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Da bi uspješno položio kolegij preko kolokvija/pismenog  ispita, student mora skupiti barem  55  bodova, pri čemu na kolokviju/pismenom ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova (1 postotak od ukupnog broja bodova na kolokviju/pismenom ispitu = 1 bod)a na zadaćama maksimalno 20 bodova (od toga maksimalno 10 bodova na zadaćama s predavanja i maksimalno 10 bodova na zadaćama s vježbi). Na svakom pojedinom kolokviju student mora ostvariti barem 20% od ukupnog broja bodova s tog kolokvija. Sukladno tome određuju se sljedeći pragovi:

  • ocjena dovoljan (2): 55-65 bodova
  • ocjena dobar(3): 66-78 bodova
  • ocjena vrlo dobar(4): 79-90 bodova
  • ocjena izvrstan(5): 91 bodova i više.

Na pojedinoj zadaći koju je usmeno prezentirao student može ostvariti 0-5 bodova.

ZADAĆE

Svaki tjedan student će dobiti zadaće na vježbama i predavanju koje je dužan predati sljedeći tjedan u pismenom obliku. Zadaće se provjeravaju kontinuirano na predavanju i vježbama.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. 

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 NASTAVNI MATERIJALI 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

Sve obavijesti  vidljive su registriranim korisnicima.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment