Odjel za matematiku

Osnove fizike I

F007 (4+2+1) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Osnove fizike I izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj ovog predmeta je usvojiti temeljna znanja i koncepte iz područja kinematike i dinamike (mehanike), statike, relativističke mehanike, mehanike fluida te titranja. Tijekom kolegija studenti će se pripremati za kolegije koji slijede i koji zahtijevaju poznavanje prirodnih zakona iz navedenih područja. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler srijedom od 14 do 15 h
ASISTENT Ivana Štibi, prof. ponedjeljkom od 14 do  15 h

 

OSNOVNA LITERATURA:

1. Paić, M., Gibanja, sile, valovi, Školska knjiga 

2. P. Kulišić, Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

3. P. Kulišić et al., Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

4. Kittel, C., Mechanics: Berkeley physics course: vol. 1, McGraw-Hill

DOPUNSKA LITERATURA:

1. Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics, Pearson

2. E. Babić, R. Krnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, Wiley

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Osnove fizike I realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 4 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara).

Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 2.

Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod j157cfw.

 

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 9-13 h MS Teams
VJEŽBE  Petak, 9-12 h MS Teams

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima (75% ocjene), domaćim zadaćama (10%), ulaznim kvizovima (5%) te seminarima (10%). Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 60% ukupnog broja bodova.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Svi nastavni materijali sdostupni su na sustavu Merlin.

  

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment