Odjel za matematiku

mathos logo1

Svim našim budućim ili bivšim studentima koji se žele upoznati ili prisjetiti atmosfere i studentskog života na Odjelu za matematiku, omogućili smo virtualni boravak na fakultetu virtualnom šetnjom kroz zgradu. 

Virtualnoj šetnji možete pristupiti na sljedećem linku: 

Virtualna šetnja mathosom