Odjel za matematiku

 

project gamma logo

Prvi transnacionalni projektni sastanak u okviru Erasmus+ projekta GAMMA (Game-based learning in MAthematics) na kojemu je Odjel za matematiku koordinator održan je 19. i 20. studenog 2020. Odjel za matematiku bio je organizator sastanka, a sastanak je održan u virtualnom okruženju. Članovi GAMMA tima Odjela za matematiku partnerima su predstavili ugovorne obaveze i organizacijsku strukturu projektnih aktivnosti.

Članovi GAMMA tima Odjela za matematiku su:

 • Mirela Jukić Bokun
 • Darija Marković
 • Ljerka Jukić Matić
 • Dragana Jankov
 • Mihaela Ribičić Penava
 • Mateja Đumić

Na sastanku su sudjelovali članovi timova zaduženi za koordinaciju i organizaciju projektnih aktivnosti iz ostalih partnerskih organizacija:

 • National and Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Department of Educational Studies, Greece
 • Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Education, The Netherlands
 • Satakunta University of Applied Sciences, Faculty of Technology, Finland
 • Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Croatia
 • Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab, Croatia
 • First Senior High School of Peristeri Athens, Greece
 • Porin Lyseon lukio General Upper Secondary School, Finland
 • Agencija za odgoj i obrazovanje, Croatia