Odjel za matematiku

Inteligentni robotski sustavi

I066 (3+2+1) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

kuka youbot robot mobile omni directionel avec brasInteligentni robotski sustavi izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s temeljima robotike: kinematikom, dinamikom, upravljanjem stanja, procjenom stanja i računalnim vidom. Svaku od predstavljenih tema studenti će implementirati samostalno u programskom jeziku Python (matplotlib, numpy, PyTorch, OpenCV) ili na stvarnome robotu.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Po dogovoru
ASISTENT Jurica Maltar Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. B. Siciliano et al., Springer Handbook of Robotics, Second Edition, Springer
  2. K. M. Lynch et al., Modern Robotics: Mechanics, Planning and Control, Cambridge University Press
  3. R. Siegwart et al., Introduction to Autonomous Mobile Robots, Second Edition, MIT Press
  4. B. Siciliano et al., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer
  5. S. Thrun et al., Probabilistic Robotics, MIT Press

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
Predavanja Ponedjeljak, 12:00-15:00 RP1
Vježbe i seminar Petak, 12:00-15:00 RP1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na dolascima, domaćim zadaćama i kolokvijima, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3), vrlo-dobar (4) i odličan (5).
Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 50% od ukupnog broja bodova.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij uobičajenim putem.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

  •  Nastavni materijali nalazit će se na Teamsu.

 

OBAVIJESTI

  • [28. 02. 2022.] Nakon nastave uživo, nastavni će se materijali, obavijesti i zadaće nalaziti na Teamsu.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment