Odjel za matematiku

Metodika nastave matematike II

MP003 (2+1+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Word ArtCilj predmeta Metodika nastave matematike II jest upoznati studente što čini matematičku kompetenciju te koje karakteristike ima matematičko zaključivanje. Također upoznat će se s metodičkimpristupom određenim aritmetičkim i algebarskim temama u školi. Studenti će naučiti izraditi pisanu pripremu za nastavni te vlastita nastavna sredstva  

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

  

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić po dogovoru
ASISTENT doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić po dogovoru
ASISTENT doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić po dogovoru

 

Osnovna literatura:

  1. Z. Kurnik, Znanstveni okviri nastave matematike, Element, 2009.
  2. M.PavlekovićMetodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001. 
  3. M.PavlekovićMetodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999. 
  4. Lj. Jukić Matić, I. Matić, Priručnik za nastavu matematike, Odjel za matematiku, 2017.
 

Dopunska literatura:

  • Stručno-metodički časopisi,
  • Udžbenici za osnovnu i srednju školu 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metodika nastave matematike II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sat vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja, vježbi i seminara je obavezno.
 
 
TERMINPREDAVAONICA

PREDAVANJA

Srijeda, 13-15h

P7

VJEŽBE 

Petak, 9-10h

P7

SEMINARI

Petak, 10-11h

P7

 

U ljetnom semestru 2020./2021. nastava se izvodi online u realnom vremenu. 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  •  

 

OBAVIJESTI

  •  

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment