Fakultet primijenjene matematike i informatike

Metodika nastave informatike I

IP001 (2+1+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

student centered learning computer scienceIzvedbeni program kolegija Metodika nastave informatike 1 realizira se u drugom semestru diplomskog sveučilišnog nastavničkog studij matematike i informatike s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat seminara i 1 sata vježbi). Predavanja, seminari i vježbe su obavezni. Predavanja imaju zadaću ukazati na metodička i didaktička načela primjenjiva u nastavi informatike, te ih povezati s raspoloživim pomagalima i programskim rješenjima. Laboratorijske vježbe i seminarski radovi usmjereni su na navedenim osnovama rješavanju stvarnih problema u računalnom laboratoriju i učionici. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Tijekom semestra studenti mogu izabrati neku od predloženih tema seminarskog rada vezanih za sadržaj predmeta. Uspješno pripremljen i prezentiran seminarski rad ravnopravan je dio ukupne konačne ocjene predmeta.  

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJE: izv.prof.dr.sc. Darija Marković po dogovoru
VJEŽBE: izv.prof.dr.sc. Darija Marković po dogovoru

 OSNOVNA LITERATURA

  1. V. Galešev i dr., Informatika i računarstvo: metodički priručnik za nastavnike, SysPrint, Zagreb, 2006.
  2. O. Hazzan, T. Lapidot, N. Ragonis, Guide to teaching computer science: an activity based approach, Springer, 2011.

 DOPUNSKA LITERATURA

  1. Stručno-metodički časopisi
  2. Udžbenici za osnovnu i srednju školu

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorak 10:00-11:30 MS Teams
VJEŽBE utorak 12:00-12:45 MS Teams

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju ocjena s vježbi i ocjena s predavanja pri čemu se konačna ocjena formira na temelju sljedećih ocjena:

  1. ocjena izlaganja održanog u okviru predavanja [15%]
  2. ocjena iz programskih zadaća [35%]
  3. završni ispit [50%]

Konačna ocjena je ponderirana srednja vrijednost prethodnih ocjena 1.-3.

 

OBAVIJESTI

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment