Odjel za matematiku

Rebeka Čorić

Dana 29. ožujka 2021. Rebeka Čorić uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom

Rješavanje problema raspoređivanja primjenom značajki krajolika dobrote genetskoga programiranja

na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Disertacija je napisana pod mentorstvom prof. dr. sc. Domagoja Jakobovića, a obranjena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marin Golub, predsjednik povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Marko Đurasević
  3. izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Rebeka Čorić rođena je 28. prosinca 1989. u Našicama. Završila je preddiplomski studij matematike 2011. i diplomski studij matematike, smjer Financijska i poslovna matematika 2014. na Odjelu za matematiku u Osijeku. Godine 2017. je završila i integrirani nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku. Od 2014. je zaposlena kao asistent na Odjelu za matematiku gdje sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima. Područja interesa i rada su joj evolucijski algoritmi, analiza krajolika dobrote i optimizacija. Objavila je tri rada u časopisima, te četiri rada na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Doktorski rad Rebeke Čorić se bavi istraživanjem značajki krajolika dobrote problema raspoređivanja, određivanjem grupa sličnih instanci problema na temelju odabranih značajki te određivanjem parametara za genetičko programiranje u svakoj od dobivenih grupa. Provedeno istraživanje pokazuju da se grupiranjem instanci i korištenjem parametara prilagođenih grupi primjera problema mogu postići bolji rezultati nego korištenjem ručno određenih parametara.