Odjel za matematiku

Darija Brjaković

Dana 2. srpnja 2021. Luka Borozan uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom

Combinatorial optimization algorithms for (pseudo)alignment in Bioinformatics

na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju matematike na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Disertacija je napisana pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Domagoja Matijevića i dr. sc. Stefana Canzara (Gene Center, Ludwig-Maximilians-Universität München), a obranjena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Robert Manger, predsjednik povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
  3. doc. dr. sc. Slobodan Jelić
  4. izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
  5. dr. sc. Stefan Canzar

Luka Borozan rođen je 1991. godine u Osijeku. Nakon završetka srednje škole u Osijeku, 2010. godine upisao je preddiplomski, a potom 2013. godine i diplomski studij na Odjelu za matematiku, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je 2015. magistrirao matematiku i računarstvo. Krajem 2015. upisao je zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2015. godine zaposlen je kao asistent na Odjelu za matematiku, Sveučilišta u Osijeku. U razdoblju od 2013. do 2014. sudjelovao je na projektu “Parameter estimation problem in some two-parametermonotonic mathematical models” pod vodstvom Darije Marković. Trenutno sudjeluje na bilateralnom projektu pod nazivom “Metode ptimizacije u biomedicini” čiji su voditelji Slobodan Jelić i Dušan Jakovetić. Tijekom svog znanstvenog rada objavio je dva znanstvena članka, tri rada u zbornicima sa konferencija te jedan stručni rad.

Cilj istraživanja u okviru doktorske disertacije bio je napraviti usporedbu hijerarhijskih struktura, najviše filogenetskih stabala koja organiziraju biološke vrste u stablastu strukturu baziranu na evoluciji, kako bi se mogle uočiti sličnosti i različitosti među njima. Drugi cilj istraživanja fokusirao se na problem sekvenciranja molekule RNA za koji je predstavljen alat koji brzo i točno obavlja zadane podzadatke. Uspješna obrana disertacije potvrđuje da su ciljevi ostvareni. Čestitamo!