Odjel za matematiku

Heuristički algoritmi

I072 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

fig2Kolegij heuristički algoritmi izvodi se kao izborni kolegij u zimskom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je upoznati studente s heurističkim algoritmima koji, u primjeni, omogućuju pronalazak dovoljno dobrih rješenja za probleme koje zbog njihove kompleksnosti ne možemo egzaktno riješiti. Također, cilj je naučiti razlikovati pojmove heuristika, metaheuristika i hiperheuristika te analizirati prednosti i nedostatke najpoznatijih metaheuristika kao što su simulirano kaljenje, tabu pretraživanje, genetski i evolucijski algoritmi te kolonija mravi.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Domagoj Ševerdija  
NASTAVNIK dr.sc. Rebeka Čorić Vrijeme konzultacija
NASTAVNIK dr. sc. Mateja Đumić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. J. Dréo, A. Pétrowski, P. Siarry, E. Taillard, Metaheuristics for Hard Optimization: Methods and Case Studies, Springer, 2005.
  2. E. G. Talbi, Metaheuristics: From Design to Implementation, WIley, 2009.

DOPUNSKA LITERATURA

  1. X. S.Yang, Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms, Luniver Press, 2008.
  2. Z. Michalewicz, D. B. Fogel, How to Solve it: Modern Heuristics, 2nd Edition, Springer-Verlag, 2004.
  3. M. Čupić, B. Dalbelo Bašić, M. Golub, Neizrazito, evolucijsko i neuroračunarstvo, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2012.
  4. J. Hromkovič, Algorithmics for Hard Problems, 2nd edition, Springer, 2003.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Heuristički algoritmi realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi).
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 10-12h RP1
VJEŽBE Četvrtak, 10-12h RP1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Na kolegiju će se pisati 2 kolokvija (prag 20% na svakom kolokviju, 50% ukupno) koji nose 60% ukupne ocjene. Ostalih 40% ocjene nose 4 zadaće koje će biti definirane tijekom izvođenja kolegija.
Obzirom na ostvarene bodove, student može ostvariti sljedeće ocjene:

 Ocjena dovoljan (2)  dobar (3)  vrlo-dobar (4)  izvrstan (5) 
 Bodovi  [40, 55) [55,70)   [70,85)  [85, 100]
PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali su dostupni na MS Teams sustavu. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod ld0hqtr.

 

OBAVIJESTI

Obavijesti će biti postavljane na MS Teams sustavu u kanalu kolegija.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment