Odjel za matematiku

 

Kompleksne mreže

MI007 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

graph1

Izborni kolegij Kompleksne mreže izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer:  Matematika i računarstvo. Glavni cilj kolegija je upoznati studente s teorijom kompleksnih mreža i njihovim primjenama u raznim područjima znanosti te u svakodnevnom životu. Analizirat će se strukturna svojstva različitih tipova kompleksnih mreža rabeći pojmove i tvrdnje iz područja teorije grafova. Mjerama centralnosti bit će identificirani najvažniji vrhovi u mreži. Predstavit će se najznačajniji modeli mreža te algoritmi za njihovo particioniranje uz korištenje raznih primjera iz stvarnog svijeta.  

 

 Sadržaj kolegija

 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA I ASISTENT izv.prof.dr.sc. Snježana Majstorović  četvrtkom u 12:30h

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M.E.J. Newman, Networks - An Introduction,Oxford University Press, 2010
 2. M.E.J. Newman, L.A.Barabási, D.J. Watts, The Structure and Dynamics of Networks, Princeton University Press, 2011
 3. L.A. Barabási, Network Science, Network Robustness

 DOPUNSKA LITERATURA

 1. E. Estrada, The Structure of Complex Networks – Theory and Applications, Oxford University Press, 2012
 2. P. Van Mieghem, Graph Spectra for Complex Networks, Cambridge University Press, 2011
 3. R. Diestel, Graph Theory, Electronic Edition, 2000 (dostupno online)
 4. D. Veljan, Kombinatorika s teorijom grafova, Školska knjiga, Zagreb, 1989

     

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Nastava u ljetnom semestru 2021./2022.  se izvodi kontaktno uz korištenje platforme MSTeams.
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod:    tso7z2t

Izvedbeni program kolegija Kompleksne mreže realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  četvrtkom 9-11 RP-3 
VJEŽBE  četvrtkom 11-13 RP-3 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti će pisati dva kolokvija. Za prolaznu ocjenu, moraju točno riješiti barem 50%  zadataka na oba kolokvija.  Studenti će imati priliku riješiti projektni zadatak (samostalno ili u timu)  i tako povećati broj bodova ostvarenih na kolokvijima. 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji uspješno polože pismeni ispit. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.

 

 • PRIMJERI PISMENIH ISPITA
 • PRIMJERI KOLOKVIJA

  

 

OBAVIJESTI 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment