Fakultet primijenjene matematike i informatike

promocija 2020 baccU petak 15. listopada 2021. u 15:00 i 17:00 sati na Vikarijatu Osijek, Ulica J. J. Strossmayera 58, u predavaonici broj 1, održana je svečana promocija diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru koje su promovirani sveučilišni prvostupnici matematike: Maja Andrijević, Karla Balog, Dragana Blagojević, Luka Blagojević, Mislav Blažević, Kristina Bogut, Blaženka Bošnjak, Martina Bošnjaković, Lucija Brzić, Doris Cvenić, Anamarija Cvitković, Ana Derner, Stjepan Džojić, Monika Đuzel, Erika Erceg, Ana Gurdon, Iva Ivezić, Petar Jagodić, Antonija Jurčić, Karlo Kokanović, Mario Korov, Maja Kovačević, Ana Kraljević, Toni Kulić, Slađana Lađarević, Lea Mađarić, Viktorija Matić, Dominik Mihalčić, Tena Pavlić, Marijeta Petrović, Maja Rengel, Ana Rezo, David Runtić, Helena Stojaković, Valentina Šolić, Marina Terzić, Mihailo Valjetić, Matej Veselovac, Robert Vidović, Andrea Vranić, Filip Vuković, Tihana Vuković, Mia Zrno i Petra Živko i sveučilišni prvostupnici matematike i računarstva: Lovro Buday, Katarina Kopić, Branka Miholek, Magdalena Nedić, Denis Poljak, Tomislav Prusina, Mario Sabo, Dino Šarlija, Dražen Šokčević i Antonio Vidaković.

U trenutku promocije od 54 promovirana prvostupnika njih 50 upisano je na neki od sveučilišnih diplomskih studija Odjela za matematiku, 1 prvostupnik upisan je na diplomski studij Technische Universitäta u Grazu, dok su se 3 prvostupnika završetkom preddiplomskog studija zaposlila u IT industriji.

Diplomante Odjela za matematiku promovirali su red prof. dr. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku, izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za matematiku i izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku.

Spot s promocije:

Video zapis s promocije (1/2):

Video zapis s promocije (2/2):

Galerija fotografija može se vidjeti u nastavku.