Fakultet primijenjene matematike i informatike

rijeka rudolf scitovski2012

Na sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja je održana 24. studenoga 2021. profesor Rudolf Scitovski zbog iznimnog znanstvenog, nastavnog i institucijskog doprinosa jednoglasno je izabran u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Počasno zvanje professora emeritusa dodjeljuje Senat zaslužnim redovitim profesorima u trajnom zvanju koji su u mirovini te koji su se svojim znanstvenim ili umjetničkim radom posebno istaknuli i ostvarili međunarodnu reputaciju.

Vijeće Odjela za matematiku je na sjednici održanoj 2. srpnja 2021., donijelo Prijedlog kojim se predlaže da se prof. dr. sc. Rudolfu Scitovskom, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Odjela za matematiku dodijeli počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je na sjednici održanoj 27. listopada 2021., donio Odluku o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Rudolfu Scitovskom, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju u sastavu: prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku i redoviti profesor, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prorektorica za nastavu i studente i redovita profesorica u trajnom zvanju, prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i redovita profesorica u trajnom zvanju; prof. dr. sc. Robert Cupec, prodekan za znanost i poslijediplomski studij Fakulteta elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija i redoviti profesor i akademik Andrej Dujella redoviti profesor u trajnom zvanju Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Povjerenstvo je zaključilo kako je prof. dr. sc. Rudolf Scitovski svojim znanstvenim i nastavnim radom pridonio razvitku prirodnih znanosti polje matematika na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Posebno izniman doprinos dao je u ustroju i razvoju Odjela za matematiku kao znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je time unaprijedio rad i pridonio ugledu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Slijedom toga, Povjerenstvo jednoglasno je predložilo da se prof. dr. sc. Rudolfu Scitovskom, umirovljenom redovitom profesoru Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodijeli počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus.

Ovaj prijedlog povjerenstva jednoglasno je prihvaćen na sjednici Senata održanoj 24. studenoga 2021.