Odjel za matematiku

Operativni sustavi

I067 (3+2+1) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cKolegij Operativni sustavi se izvodi u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s temeljnim pojmovima vezanim za operativne sustave te iste demonstrirati putem implementacije vlastitog operativnog sustava.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević  
PREDAVAČ dr.sc. Luka Borozan po dogovoru putem e-maila
ASISTENT Bartol Borozan po dogovoru putem e-maila

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. A. S. Tanenbaum, H. Bos, Modern Operating Systems, Fourth Edition, Global Edition, Pearson Education Limited, 2015.

  2. N. Nisan, S. Shocken, The elements of computing systems: building a modern computer from first principles, MIT press, 2021.

  3. www.nand2tetris.org

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 90 sati (tjedno 3 sata predavanja, 2 sata vježbi I 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 14-17h RP1, 3l4lfb0 (MS Teams)
VJEŽBE Srijeda, 17-19h RP1, 3l4lfb0 (MS Teams)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih putem rješavanja domaćih zadaća tokom semestra i izrade seminarskog rada. Domaće zadaće nose ukupno 100 bodova i zamjenjuju pismeni dio ispita. Ocjene iz domaćih zadaća se dodjeljuju u sljedećem rasponu.

  • [0-50) nedovoljan
  • [50, 65) dovoljan
  • [65, 80) dobar
  • [80, 90) vrlo dobar
  • [90, 100] izvrstan

Ocjenu iz domaćih zadaća potrebno je potvrditi izradom i izlaganjem seminara pomoću kojega je istu moguće i povisiti.


PISMENI ISPIT
Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij putem domaćih zadaća.

USMENI ISPIT
Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

  • Svi nastavni materijali su dostupni na MS Teams kanalu kolegija: 3l4lfb0

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment