Odjel za matematiku

Upravljanje financijskom imovinom

E014 (2+0+1) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Upravljanje financijskom imovinom izborni je kolegij koji se izvodi se u ljetnom semestru prve ili druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Prikazati osnovne mehanizme tržišta kapitala, objasniti teorijske osnove upravljanja financijskom imovinom i ukazati na njihove praktične namjene.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećoj poveznici (pdf).

 NASTAVNIKKONTAKT
VODITELJ KOLEGIJA  Ivan Augustin, mag.math. Linkedin    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
     

 OSNOVNA LITERATURA

 1. E. J. Elton, M. J. Gruber, S. J. Brown, W.N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, 2009.

 

PREPORUČENA LITERATURA

 1. C. Alexander, Market Risk Analysis, Quantitative Methods in Finance, Vol. 1, John Wiley & Sons, 2008.
 2. J. Y. Campbell, A. W. Lo, A. C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton
  University Press, 1997.
 3. J. C. Hull, Options, Futures and other Derivatives, Pearson Education India, 2003.
 4. B. G. Malkiel, A Random Walk down Wall Street: The Time-tested Strategy for Successful Investing, W W
  Norton & Company, 2007.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Upravljanje financijskom imovinom realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i seminara je obavezno.
 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra bit će održana dva kolokvija, od kojih svaki nosi 45% ocjene. Ostalih 10% ocjene studenti ostvaruju sukladno prisutnosti i aktivnosti na nastavi. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • Za pristup nastavnim materijalima potrebno se prijaviti na web stranicu Odjela za matematiku.

 

OBAVIJESTI

 •  Kod za uključivanje na MS Teams kanal kolegija je a84rhjm.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment