Odjel za matematiku

Uvod u programiranje

I010 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cUvod u programiranje izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s temeljima objektno orijentiranog programiranja koristeći programski jezik C++ te steći predznanje koje će im koristit kako u timskom tako i u samostalnom rješavanju programskih zadataka.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Ponedjeljkom od 11-13h
ASISTENT dr.sc. Domagoj Ševerdija Četvrtkom od 10-12h
ASISTENT mr.sc. Petar Taler Srijedom od 10-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. B. Motik, J. ribar: Demistificirani C++, Element, Zagreb, 1997
 2. D. Matijevi, Nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.
 3. M. Essert, C/C++ programski jezik, Zavodska skripta, FSB, 2000
 4. Ortega. Grimshaw: An Introduction to C++ and Numerical Methodes, Oxford University Press, 1999.
 5. B. Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison Wesley, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 10-12h P37
VJEŽBE - grupa A Četvrtak, 14-16h P2
VJEŽBE - grupa B Četvrtak, 16-18h P2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na domaćim zadaćama, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3), vrlo-dobar (4).
Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova s domaćih zadaća.
Oni studenti koji žele ocjenu odličan (5) trebaju napraviti samostalni programerski projekt koji će biti definiran pri kraju predavanja.

Domaće zadaće bit će dostupne studentima na tjednoj bazi, odnosno iza svakih vježbi biti će objavljena nova zadaća na ScriptRunner-u koju studenti mogu rješavati do kraja tjedna. Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja. Svi oni studenti koji predaju zadaće, a ne pojave se na vježbama neće im se priznavati bodovi iz zadaće.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
P1: Uvodni sat Upoznavanje studenata s osnovama programskog jezika C++ u odnosu na C. Ponavljanje gradiva. Tipovi podataka. Reprezentacija podataka u memoriji računala. pdf
P2: Enkapsulacija podataka - klasa Detaljno se obrađuje pojam klase i enkapsulacija podataka i metoda. Pojam konstruktora i destruktora klase. pdf
P3: Nasljeđivanje Osnovni principi nasljeđivanja. Razlika privatnih i zaštičenih članova klase. pdf
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
V1: Uvodni sat Upoznavanje studenata s osnovama programskog jezika C++ u odnosu na C. Ponavljanje gradiva. pdf
V2: Enkapsulacija podataka - klasa Detaljno se obrađuje pojam klase i enkapsulacija podataka i metoda. pdf
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • UUP pismeni - primjer iz 2012 (pdf)
 • UUP pismeni - primjer iz 2013 (pdf)
 • itd.

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

Molimo sve studente koji predavaju zadaće da svoje zadaće spremaju na SC5 pod mapom My_Files->UUP->Zadaca->zadatak_x_y.cpp gdje je x broj zadaće, a y redni broj zadatka.

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
zadaća 1: Uvod u OOP 19.3.2014,20:00h, SC5
zadaća 2: Korištenje konstruktora kopiranja 26.3.2014,20:00h, SC5
... ...

 

 

OBAVIJESTI

 • [23.10.] Svi studenti koji predavaju zadaće moraju biti nazočni na vježbama na kojima se izlažu.
 • [4.11.] Termin predavanja se pomiče s ... na ...
 • [17.12.] Kolokvij će se održati u predavaonici P22
 • itd.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment