Odjel za matematiku

Metodička informatička praksa I

IP003  (0+2+0) -2 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cMetodička informatička praksa I izvodi se u zimskom semestru druge godine diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je osposobiti studente za kvalitetnu pripremu, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike u osnovnoj školi, ovladavanje raznovrsnim repertoarom metoda poučavanja, adekvatnu uporabu medija te pripremu učenika za informatička natjecanja.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 

Izvor slike: Schoolroom vector created by upklyak - www.freepik.com


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJICA KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Darija Marković po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. V. Galešev i dr., Informatika i računarstvo: metodički priručnik za nastavnike, SysPrint, Zagreb, 2006.
 2. Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta informatike za osnovne i srednje škole, MZOS, 2018.

 

DOPUNSKA LITERATURA

 1. Nastavni planovi i programi informatike/računarstva za osnovnu i srednju školu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
 2. Udžbenici iz informatike/računarstva za osnovnu i srednje škole

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metodička informatičkaa praksa I realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 2 sata vježbi).

OBAVEZE STUDENATA

 1. hospitiranje na nastavi mentora
 2. izvesti 2 probna nastavna sata
 3. odslušati ispitne nastavne sate kolega
 4. odraditi 2 ispitna (ogledna) sata
 5. aktivno sudjelovati u analizi satova
 6. izraditi pripreme za nastavne sate koje izvode
 7. voditi dnevnik prakse

 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti koji su u cijelosti odradili metodičku praksu i dobili prolaznu ocjenu od mentora (nastavnika – praktičara), te prolazne ocjene iz dnevnika prakse, pisanih priprema za svaki nastavni sat i ogledni sat imaju pravo na potpis.

Studentima koji su stekli pravo na potpis ocjena se formira na temelju ocjene mentora (aktivnost na praksi, redovitost pohađanja, odnos prema radu u školi, održani samostalni probni satovi) (40%), ocjene svake pisanepripreme za održane nastavne sate (15%), ocjene oglednog sata (40%), dnevnik prakse (5%)

 

 

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment