Odjel za matematiku

gamma 1

Odjel za matematiku (budući Fakultet primijenjene matematike i informatike) kontinuirano nastoji osiguravati akademski integritet i slobode te sprječavati sve oblike neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije.

U srijedu 11. siječnja 2023. u 13:15 u Dvorani 2 održat će se tribina pod nazivom "Ravnopravno studiranje - nulta tolerancija na diskriminaciju", koju će voditi Ivana Mitrić, mag. paed. soc (Psihogym). Tribina je namijenjena studentima i zaposlenicima, a cilj joj je dati uvid u područje diskriminacije i te prepoznavanje različitih oblika nejednakog postupanja. Osim toga raspravljat će se o stereotipima i predrasudama te će se odgovoriti na pitanja kome se obratiti u slučaju nejednakog postupanja i rodne neravnopravnosti u akademskom kontekstu.