Odjel za matematiku

 

ppd logo 

    

          

 mathos logo

 

Projekt "Modeliranje potrošnje prirodnog plina" nastao je suradnjom Odjela za matematiku i tvrtke Prvo plinarsko društvo (PPD) d.o.o. sa sjedištem u Osijeku. Kroz realizaciju projekta suradnici s Odjela za matematiku pružit će tvrtki PPD stručnu analizu temeljenu na bogatom iskustvu razvoja i prilagodbe matematičkih modela namijenjenih predviđanju složenih fenomena.

 

Ciljevi projekta

Prirodni plin iz transportnih plinovoda izlazi kroz mjerno regulacijske stanice u kojima se, između ostaloga, vrši mjerenje količine prirodnog plina koji je izašao iz sustava prema krajnjim kupcima. Radi očuvanja tehničke ispravnosti transportni sustav mora biti uravnotežen na način da tlak plina u sustavu mora biti unutar određenih granica, a korisnici sustava koji uzrokuju neravnotežu se penaliziraju kroz naplatu troška uravnoteženja sustava. Kako bi se izbjeglo uzrokovanje neravnoteže i troškove penalizacije, potrebno je što točnije predviđati količinu potrošnje plina.

Cilj projekta je razvoj modela za predviđanje potrošnje prirodnog plina. Koristit će se prvenstveno tehnike višestruke linearne i nelinearne regresije te modeli vremenskih nizova, posebno sezonalni modeli. 

 

Suradnici s Odjela za matematiku

 

Trajanje projekta

 1. studeni 2022. - 1. studeni 2023.