Fakultet primijenjene matematike i informatike

MathOS cup

Srednjoškolsko ekipno natjecanje iz matematike i programiranja

 

Sadržaji - sekcija programiranje

 
Osnove
 • input i output
 • upravljanje poljima i stringovima
 • sortiranje
 • binarni zapis broja
 • definicija prefiksa i sufiksa

Teorija brojeva

 • definicija prostog broja
 • definicija dijelitelja i kako ih pronaći
 • definicija prostog faktora
 • osnovne matematičke operacije i jednakosti npr.
  • √x
  • (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  • ax+y = axay
  • (a+b+c)%m = ((a+b)%m+c)%m (modulo operacije)
 • GCD i LCM

Kombinatorika

 • definicija faktorijela
 • Fibonaccijevi brojevi
 • binomni koeficijent nCr
 • definicija polinoma
 • Hash stringa

Grafovi

 • definicija grafa
 • definicija stabla
 • definicija usmjerenog grafa
 • kako učitati graf i kako učitati stablo
 • BFS i DFS
 • najkraći put pomoću BFS
 • bojanje grafa u dvije boje
 • postojanje ciklusa u grafu
 • broj povezanih komponenata u neusmjerenom grafu
 • DSU/Union-Find struktura
 • Minimalno razapinjuće stablo (MST)

Tehnike za dizajn algoritama

 • brute-force/exhaustive search
 • greedy algoritmi
 • divide and conquer (binary search i ostali)
 • backtracking
 • dynamic programming
 • branch and bound algoritmi
 • randomizirani algoritmi

Geometrija

 • točke u ravnini
 • jednadžba pravca
 • udaljenost dvije točke
 • Eulidska udaljenost i Manhattan udaljenost
 • udaljenost točke od pravca
 • definicija konveksnog poligona
 • površina trokuta, pravokutnika i kruga
 • kut između dva pravca