Odjel za matematiku

charts

Interna studentska anketa Odjela za matematiku za zimski semestar akademske 2022./2023. godine provedena je od 30. siječnja do 1. travnja 2023. godine.

Svrha provođenja ankete bilo je prikupljanje i analiza informacija o nastavi iz 49 kolegija koji su se izvodili u tom semestru, s ciljem povećanja kvalitete izvođenja nastave na Odjelu za matematiku. Studenti su anketi pristupali anonimno putem ISVU sustava te su mogli ispuniti upitnik vezan za sve ili samo za neke kolegije koje su upisali. Ova anketa sadrži pitanja koja nisu obuhvaćena Jedinstvenom sveučilišnom studentskom anketom.

Nakon logiranja na web stranicu Odjela za matematiku, možete pogledati rezultate ove ankete te rezultate prethodnih internih anketa.