Fakultet primijenjene matematike i informatike

gamma 1

Dana 14. srpnja 2023. održana je prva i konstituirajuća sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta primijenjene matematike i informatike. Fakultetsko vijeće i dekan čine tijela upravljanja Fakulteta. U skladu s privremenim Stautom Fakulteta primijenjene matematike i informatike Fakultetsko vijeće broji ukupno 29 članova, od čega 3 predstavnika studenata.

Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog privremenog dekana da se za privremene prodekane izaberu izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević i izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović.

Također, Fakultetsko vijeće je donijelo odluku o pokretanju postupka izbora dekana Fakulteta primijenjene matematike i informatike za mandatno razdoblje 2023. - 2026.