Fakultet primijenjene matematike i informatike

DSC 0120

Na Fakultetu primijenjene matematike i informatike od 29. rujna do 1. listopada 2023. održana je međunarodna konferencija 27th Young Statisticians Meeting (27th YSM). Radi se o godišnjem susretu s dugom tradicijom u čijoj organizaciji sudjeluje pet europskih zemalja: Austrija, Slovenija, Italija, Mađarska i Hrvatska. Posebna pažnja posvećuje se mladim znanstvenicima na samom početku istraživačke karijere, no svi koji u svom radu razvijaju ili koriste statistiku i podatkovnu znanost imaju priliku sudjelovati na predavanjima i u diskusijama o otvorenim problemima iz suvremenih područja statistike i podatkovne znanosti.

Konferencija održana na Fakultetu primijenjene matematike i informatike okupila je oko 40 sudionika, mahom mladih istraživača. Održano je 13 iznimno kvalitetnih polusatnih predavanja s temama iz širokog spektra: od matematičke statistike, pa sve do primijene statistike i podatkovne znanosti na tržištima energenata, biomedicini i društvenim znanostima. Ističemo da je Dominik Mihalčić, asistent našeg fakulteta, održao predavanje Models for natural gas consumption u kojemu je izložio rezultate internog istraživačkog projekta Modeliranje potrošnje prirodnog plina koji se provodi u partnerstvu Fakulteta primijenjene matematike i informatike i tvrtke Prvo plinarsko društvo (PPD) d.o.o.

Konferencija je održana uz značajnu potporu Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka, Turističke zajednice grada Osijeka, Državnog zavoda za statistiku, agencije za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Ipsos te Fakulteta primijenjene matematike i informatike.

Sponzori:

dzsgosipsosmathosobztzos