Fakultet primijenjene matematike i informatike

gamma 1

Znanstveni skup "5. Dan mladih istraživača" organizira se po peti put s ciljem okupljanja mladih znanstvenika i istraživača Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku u okviru svojih sastavnica: Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Medicinskog fakulteta Osijek, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Odjela za kemiju, Odjela za biologiju i Odjela za fiziku, te Fakulteta za primijenjenu matematiku i informatiku.

Skup će se održati 14. studenog 2023. godine u prostorijama Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, u Osijeku, koji je ujedno i organizator ove godine te na taj način potaknuti povezivanje mladih istraživača – diplomanata, doktoranada i poslijedoktoranada. Mladi istraživači imat će priliku na ovome skupu prezentirati svoje rezultate istraživanja nastalih izradom disertacija ili sudjelovanja na znanstveno istraživačkim projektima te na taj način sudjelovati u razmjeni, informiranju, razvoju novih znanja i iskustava te poticanju suradnje.

Na ovaj način težimo povezivanju mladih istraživača, njihovom potencijalu, protoku znanja kroz razmjenu, potičemo suradnju među znanstvenim institucijama, promicanju znanosti te jačanju kapaciteta za istraživački i znanstveni rad i interdisciplinarnost te stvaramo temelje za buduću suradnju među sastavnicama Sveučilišta J. J. Strossmayera Osijeka kroz srodna područja znanosti (prirodne znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina, zdravstvo, matematika i informatika).