Odjel za matematiku

Alumni članovi

Prezime:

Ime:

Prezime na diplomi:

Akademski naziv/zvanje:

Studijski program:

Godina diplomiranja(od - do):

-

Pronađen ukupno 1081 rezultat.
Stranica 1 od 109

Diplome:
Datum: 03.03.2022.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
sveučilišna prvostupnica matematike
Završeni studijski program:
Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Diplome:
Datum: 22.02.2022.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra matematike
Završeni studijski program:
Sveučilišni diplomski studij matematike; smjer: financijska matematika i statistika

Zaposlenja:
Erste&Steiermärkische Bank d. d., Zagreb, pripravnica u tržišnim rizicima
Diplome:
Datum: 22.02.2022.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra matematike
Završeni studijski program:
Sveučilišni diplomski studij matematike; smjer: financijska matematika i statistika

Zaposlenja:
Privredna banka Zagreb d. d., Zagreb, analitičarka
Diplome:
Datum: 17.11.2021.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci, nastavnica matematike
Diplome:
Datum: 15.11.2021.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
OŠ "Antun i Stjepan Radić" Gunja, Gunja, učiteljica matematike i informatike
Diplome:
Datum: 19.10.2021.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
sveučilišni prvostupnik matematike i računarstva
Završeni studijski program:
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo

Diplome:
Datum: 08.10.2021.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistar edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
EDukOS - centar znanja d. o. o. i OŠ Čakovci, ČakovciOsijek, predavač matematike i učitelj matematike
Diplome:
Datum: 08.10.2021.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
OŠ "Tin Ujević", Osijek, učiteljica informatike
Diplome:
Datum: 30.09.2021.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
sveučilišni prvostupnik matematike i računarstva
Završeni studijski program:
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo

Zaposlenja:
Mono d. o. o., Osijek, programer
Diplome:
Datum: 30.09.2021.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
sveučilišna prvostupnica matematike i računarstva
Završeni studijski program:
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo