Odjel za matematiku

3D računalna grafika

I059 (2+2+1) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

rare rubiks cube 2x2 puzzle 3d model c4d max obj fbx ma lwo 3ds 3dm stl 1716524 oKolegij 3D računalna grafika izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike smjera matematike i računarstva. Studenti će upoznati te primjenjivati temeljne algoritme za 3D modeliranje i iscrtavanje s naglaskom u realnom vremenu te dizajnirati i implementirati vlastite grafičke programe u C++ programskom jeziku koristeći OpenGL grafičku biblioteku za iscrtavanje statičkih i dinamičkih scena.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećoj poveznici: pdf.
  • Kolegij se potpuno izvodi na MERLIN/MS Teams sustavu

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Domagoj Ševerdija srijeda 10-12h
ASISTENT Bartol Borozan srijeda 10-12h 

 

Osnovna literatura

  1. S. Buss, „3D Computer Graphics: A mathematical approach with OpenGL“, Cambridge University Press, 2003.
  2. P. Shierley et al. "Fondations of Computer Graphics 4th Edition", CRC Press, 2015

Dopunska literatura

  1. G. Sellers, R.S.Wright, N. Haemel, „OpenGL Superbible: Comprehensive Tutorial and Reference“, Addison-Wesley Professional; 7 edition, 2015.
  2. A. Watt, „3D Computer Graphics“, Addison Wesley, 2000.
  3. S. J. Gortier, „Foundations of 3D Computer Graphics“, MIT Press, 2012 4. E. Angel, „Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL (6th Edition)“, Pearson; 6 Ed, 2011
  4. L. Benstead, :“Beginning OpenGL Game Programming“, 2Ed, Cengage Learning PTR, 2009.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija 3D računalna grafika realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorak, 10-12h D-6
VJEŽBE ponedjeljak, 14-16h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju aktivnosti prema bodovima:

  kategorije  ECTS  aktivnost studenata bodovanje 
1.  pohađanje predavanja i vježbi prisutnost na nastavi, rasprava, timski rad, samostalan rad na zadacima i kratke provjere znanja  0-10
2.  zadaće samostalno rješavanje programskih zadataka 18-30 
3.  2 kolokvija provjera usvojenosti teorijskog dijela gradiva 16-30 
4. završni ispit 2 Izrada seminarskog rada/programskog projekta 16-30

 

OCJENA

Zadovoljavanje minimalnog praga bodova za sve kategorije je nužnost za prolaz na kolegiju. Obzirom na ostvarene bodove, student može ostvariti sljedeće ocjene:

 PISMENI dovoljan (2)  dobar (3)  vrlo-dobar (4)  izvrstan (5) 
   50-59 60-75   75-89  90-100

 Studenti koji nisu zadovoljili minimalni broj bodova iz zadaća, a ostale uvjete jesu imaju pravo na bonus zadaću. U slučaju da nije zadovljen dovoljni broj bodova iz kolokvija, student treba ići na pismeni ispit. 

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko navedenih kriterija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

OBAVIJESTI

  • kolegij se izvodi na Microsoft Teams platformi

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment