Metodika nastave matematike II

M030 (1+2+1) - 5+5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj predmeta je osposobiti studente za kvalitetno i uspješno planiranje, organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave matematike kao i primjenu suvremenih i tradicionalnih didaktičkih strategija i metoda poučavanja pri izvođenju nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi. Kombinacijom predavanja, vježbi i seminara proučavat će se mogućnosti primjene pojedinih strategija i metoda poučavanja u ovisnosti o matematičkim sadržajima koje je potrebno usvojiti, u ovisnosti o uzrastu i sposobnosti učenika te u ovisnosti o ciljevima pojedinih srednjih škola.

Poseban naglasak ovog predmeta je na primjeni naučenih metoda iz predmeta Metodika nastave matematike I, radu s naprednim u čenicima, pripremi istih za natjecanje iz matematike te radu s učenicima s teškoćama u učenju matematike. 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJA doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić  
SEMINAR doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić Po dogovoru
VJEŽBE

doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić

Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001.
 2. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999.

 

DODATNA LITERATURA

 1.  D. J. Brahier, Teaching Secondary and Middle School Mathematics, Allyn and Bacon, Bosston - Singapore, 2000.
 2.  Udžbenici i ostali didaktički materijali za osnovnu školu.
 3.  Časopisi: Matka, Matematičko-fizički list, Matematika i škola, Osječki matematički list, Poučak.
 4.  S. Posamentier, J. Stepelman, Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units, Prentice Hall, 1998.
 5. S. G. Krantz, How to teach mathematics, Amer. Math. Soc., Boston, 1999.
 6. T. Leuders, Mathematik-Didaktik, Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin, 2003.
 7. T. Leuders, Qualität im Mathematikunterricht, der Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 12-14 D-3
SEMINAR Po dogovoru  

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 1. Predavanja, vježbe i pohađanje seminara su obavezni. Vježbe se izvode u suradnji s osnovnim i srednjim školama. Studenti imaju obvezu slušanja, analiziranja i izvođ enja dogovorenih nastavnih sati pod vodstvom izvođač a predmeta metodike, a u suradnji s osnovnoškolskim ili srednjoškolskim profesorom mentorom. Tijekom godine putem kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo, provjerava se znanje studenata, a samostalno realizirani nastavni sati studenata se ocjenjuju. Studenti su također dužni tijekom godine napraviti i pred kolegama izložiti seminarski rad. Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi i izloženog seminara polaže se ispit, koji se sastoji od usmenog dijela. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

PREDAVANJA

Materijale s predavanja možete vidjeti kada se logirate )

 • Osječki matematički list (link) - stil OML članka ()  
 • Članak i prezentacija - stari stil ()  
 • Uvod u Beamer  ()
 • Upute za prezentaciju ()
 • Upute za pisanje literature u člancima (pdf)
 • MikTex (http://miktex.org/download
 • The Beamer class (pdf)
 • Teme iz gospodarske i financijske matematike ()
 • Raspored izlaganja seminara 
 • {/f90filter}

  OBAVIJESTI

  You are not authorised to post comments.

  Comments powered by CComment