Odjel za matematiku

Grupiranje podataka i primjene

M059 (2+1+1) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cKolegij Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene izvodi se u drugom semestru diplomskog studija financijske matematike i statistike te u osmom semestru nastavničkog studija matematike i informatike.  Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pristupima, metodama grupiranja podataka te mogućim primjenama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: pdf

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. R. Scitovski  
ASISTENT doc.dr.sc. S. Majstorović Utorkom od 14-15h
     

 

OSNOVNA LITERATURA


1. K.Sabo, R.Scitovski, I.Vazler, Grupiranje podataka- klasteri, OML 10(2010), 149--178 (pdf)

2. J.Kogan, Introduction to Clustering Large and High-Dimensional Data, Cambridge University Press, 2007.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijedom, 10-12h P22
VJEŽBE Ponedjeljkom, 14-16h RP2
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili izrade seminarski rad. Domaće zadaće sadrže proširenje gradiva, a očekuje se samostalan i kreativan rad.Seminarski radovi shvaćaju se kao proširenje domaćih zadaća.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
  Materijali
    pdf
    pdf
    pdf
  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
    pdf
    pdf
  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
  • itd.

 

  • DOMAĆE ZADAĆE

 

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
   
   
... ...

 

 

OBAVIJESTI

  • itd.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment