Fakultet primijenjene matematike i informatike

Slučajni procesi II

M121 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

2D BMKolegij Slučajni procesi II izvodi se u drugom semestru Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je usvajanje teorijskih koncepata vezanih uz osnovne tipove slučajnih procesa u neprekidnom vremenu, razumijevanje analitičkih tehnika rješavanja problemskih zadataka iz teorije i prakse te prepoznavanje mogućih primjena slučajnih procesa u praksi. 

Sadržaj kolegija


 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJI KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak
termin konzultacija
     
     

LITERATURA

OSNOVNA LITERATURA

 1. G. Grimmett, D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Clarendon Press, Oxford, 2004.
 2. T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, World Scientific, 2000. 

PREPORUČENA LITERATURA

 1. P. Baldi, L. Mazliak, P. Priouret, Martingales and Markov Chains: Solved Exercises and Elements of
  Theory, Chapman and Hall, New York, 2002.
 2. N. Elezović, Statistika i procesi, Element, Zagreb, 2007.
 3. S. Karlin, H. M. Taylor, A First Course in Stochastic Processes, Academic press, New York-London,1975
 4. S. Karlin, H. M. Taylor, A Second Course in Stochastic Processes, Academic press, New York-London,1981.
 5. J. R. Norris, Markov Chains, Cambridge University Press, 1997.
 6. S. I. Resnick, Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser, Boston, 2002.
 7. S. M. Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, 2014.
 8. Z. Vondraček, Financijsko modeliranje (web materijali), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u
  Zagrebu, 2018.
 9. Z. Vondraček, Markovljevi lanci (web materijali), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu,
  2013.
 10. Z. Vondraček, Slučajni procesi (web materijali), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu,
  2018.
 11. D. Williams, Probability with Martingales, Cambridge University Press, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Slučajni procesi II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi).

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 08:30-10:00 D-3
VJEŽBE  Srijeda, 10:15 -11:45 D-3
     

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KOLOKVIJI

 • Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija, svaki nosi 50 bodova.
 • Barem 50 bodova ostvarenih putem kolokvija zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja usmenom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Na temelju tako ostvarenih bodova, ocjena za pristupanje usmenom ispitu formira se prema sljedećem kriteriju:

50%-64%: dovoljan(2); 65%-79%: dobar(3); 80%-90%: vrlo dobar(4); 91%-100%: izvrstan (5).

 • Tijekom semestra bit će zadane domaće zadaće i teme za samostalno učenje čije vrednovanje ne ulazi u ocjenu s kojom student pristupa usmenom ispitu, no koje mogu utjecati na pitanja i ocjenu na usmenom ispitu.

3. PISMENI ISPIT

 • Ukoliko student ne ostvari barem 50 bodova putem kolokvija, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-64: dovoljan(2); 65-79: dobar(3); 80-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

 • S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

4. USMENI ISPIT

 • Usmeni ispit je obavezan za sve studente, a uključuje odgovaranje gradiva obrađenog na nastavi i gradiva zadanog za samostalno učenje.
 • Konačna ocjena na usmenom ispitu formira se uzimajući u obzir odgovore na postavljena pitanja, broj bodova ostvarenih na  kolokvijima ili na pismenom ispitu, te usvojenost tema za samostalno učenje.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Za pristup nastavnim materijalima potrebno se prijaviti na web stranicu Odjela za matematiku


PRIMJERI KOLOKVIJA I PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • Kod za uključenje na kolegij u aplikaciji Microsoft teams je xc529tm.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment