Odjel za matematiku

Statistički seminar 

 

StatSeminar slikaStatistički seminar Odjela za matematiku osnovan je u studenom 2017. godine s namjerom da se na njemu prezentiraju razne teme iz područja primijenjene i matematičke statistike.

Cilj seminara je uspostaviti znanstvenostručnu suradnju između nastavnika i suradnika sa svih sastavnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku iz područja statistike.

Statistički seminar održava se četvrtkom u 15:15 sati u predavaonici 2 na katu Odjela za matematiku.

e-mail seminara: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ukoliko želite postati član Statističkog seminara to možete ostvariti ispunjavanjem sljedeće pristupnice.

Tajnik seminara: Ivan Papić


Najave

 • prof. dr. sc. Miljenko Huzak, Prirodoslovno matematički fakultet - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu: Matematičko modeliranje skraćivanja telomera, 28. travnja 2022.
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Primjeri stohastičkih modela za širenje epidemije virusa SARS-CoV-2, 20. siječnja 2022.
 • Željka Salinger, School of Mathematics, Cardiff University: Generalized Gaussian model for EEG data, 9. prosinca 2021.

Održani seminari

Akademska godina 2021./2022.:

 • izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj, izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Medicinski fakultet Osijek & Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Specifičnosti statističkih analiza u biomedicinskim istraživanjima, 2. prosinca 2021.
 • prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu: Panel modeli - prednosti i izazovi, 25. studenog 2021.
 • prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Analiza korespodencije, 11. studenog 2021.
 • dr. sc. Una Radojičić, Institute of Statistics & Mathematical Methods in Economics, Vienna University of Technology: Order Determination for Matrix-valued Observations Using Data Augmentation, 27. listopada 2021.

Akademska godina 2020./2021.:

 • doc. dr. sc. Danijel Grahovac, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Pregled nekih tema vezanih uz granično ponašanje slučajnih procesa, 13. studenog 2020.
 • Una Radojičić, Institute of Statistics & Mathematical Methods in Economics, Vienna University of Technology: Notion of information and Independent component analisys, 23. listopada 2020.

Akademska godina 2019./2020.:

 • izv.prof.dr.sc. Tena Velki, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti , Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Predviđanje ponašanja u društvenim istraživanjima, 5. ožujka 2020.
 • Dušan Đorđević, mag.math., PMF - Departman za matematiku, Univerzitet u Nišu: One approximate method for stochastic differential equations with coefficients which satisfy polynomial condition, 29. studenog 2019.
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: O matematičkim aspektima izbornih sustava, 28. studenog 2019.
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Predstavljanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Primijenjena statistika", 10. listopada 2019.

Akademska godina 2018./2019.:

 • doc. dr. sc. Danijel Grahovac, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Lévyjevi procesi rizika, teorija fluktuacija i optimizacija dividendi, 27. lipnja 2019.
 • dr. sc. Dino Krupić, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Analiza podataka dobivenih iz longitudinalnih istraživanja, 30. svibnja 2019.
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Strukturne jednadžbe i problem endogenosti, 18. travnja 2019.
 • prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Statističke analize i metode u objavljenoj literaturi u području biomedicine i zdravstva: SAMPL smjernice, 4. travnja 2019.
 • Una Radojičić, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku: Algoritmi za inicijalizaciju Gaussovih miješanih modela II, 28. veljače 2019.
 • Una Radojičić, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku: Algoritmi za inicijalizaciju Gaussovih miješanih modela, 14. veljače 2019.
 • izv. prof. dr. sc. Marinko Barukčić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Jednostavni stohastički model za procjenu neodređenosti proizvodnje fotonaponskog (PV) sustava, 17. siječnja 2019.
 • Ana Leko, Machine Learning Engineer, Gideon Brothers d.o.o.: Primjena metoda dubokog učenja u računalnom vidu, 20. prosinca 2018.
 • Prof. Andrew R. Barron, Yale University, USA: Linear and Nonlinear Modeling in Food Technology: Lessons and New Advances (Mjesto predavanja: V, 13. prosinca 2018.
 • Prof. Andrew Barron, Yale University, USA: Improved Statistical Fitting of Adsorption Isotherms (Mjesto predavanja: Vijećnica PTFOS-a), 11. prosinca 2018.
 • doc. dr. sc. Slobodan Jelić, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Modeli kratkoročne prognoze koncentracije peludi bazirani na strojnom učenju, 6. prosinca 2018.
 • Marinela Knežević, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Vektorski autoregresivni modeli – uvod i primjena u modeliranju koncentracije peludi ambrozije, 22. studenog 2018.

Alergija je pretjerano izražena reakcija imunološkog sustava na tvari iz okoline koje su obično bezazlene i neopasne. Takve tvari nazivamo alergenima, a pelud je jedan od najsnažnijih alergena. Budući da je sama peludna alergija sve prisutnija među današnjom populacijom, javlja se potreba za modeliranjem koncentracije peludi u zraku i predviđanjem njezinih budućih vrijednosti s ciljem pravovremenog djelovanja osoba koje ‘pate’ od ovakve vrste alergija. Meteorološki uvjeti poput dnevne temperature, vlažnosti zraka, vjetra i padalina igraju veliku ulogu u koncentraciji peludi u smislu taloženja, prijenosa zrakom, ispiranja uslijed padalina i slično.
Podaci kojima raspolažemo su podaci o koncentraciji peludi ambrozije u gradu Somboru, Republika Srbija, za razdoblje od siječnja 2008. do srpnja 2017. godine te podaci o meteorološkim uvjetima na mjernoj postaji u Rimskim Šančevima za isto vremensko razdoblje. Na osnovu danih podataka cilj je pronaći model koji dovoljno dobro prati kretanje tih pojava i predviđa njihove buduće vrijednosti. Pokazat ćemo kako se za takav tip podataka može koristiti i vektorski autoregresivni model kojim istovremeno modeliramo više vremenskih nizova. Na kraju je napravljena predikcija budućih koncentracija peludi te su dobivene vrijednosti podijeljene u kategorije koje se u praksi koriste - niska, umjerena, visoka i vrlo visoka koncentracija.
Primjena ovog ili sličnih modela za predikciju buduće dnevne koncentracije peludi podrazumijeva stalno pristizanje novih mjerenja, tj. novih podataka, i korekciju parametara modela u skladu s njima. U tom kontekstu ovaj se problem može svrstati u kategoriju problema iz popularnog “big data" područja.

 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje koncentracije peludi ambrozije, 8. studenog 2018.

Akademska godina 2017./2018.:

 • Matija Klarić, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje prirasta EEG signala stacionarnim difuzijama, 7. lipnja 2018.
 • Filip Paradžik, Željka Salinger, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Metode procjene izloženosti kontaminantima u hrani, 17. svibnja 2018.
 • Steffen Remus, Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences - Department of Informatics, Hamburg University: Information Management in the Biomedical Domain: Assistive Technologies for Reading Comprehensio, 26. travnja 2018.
 • dr. sc. Dino Krupić, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Moderatorska regresijska analiza, 19. travnja 2018.
 • mr. sc. Josipa Matotek, Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Primjena statistike u hidrologiji, 5. travnja 2018.
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Osnove faktorske analize, 22. ožujka 2018.
 • prof. dr. sc. Andrew R. Barron, Yale University, USA: Proper Statistical Fitting of Adsorption Isotherms, 15. ožujka 2018.

We explore a common situation in which standard nonlinear regression is
problematic. An initial concentration of particles are introduced into a
medium with an adsorbant present. After chemical equilibrium is reached
the amount adsorbed and the concentration not adsorbe are observed and
are fit by parametrized nonlinear functions, such as the Langmuir,
Freundlich, or Dubinin-Radushkevich models, called adsorption isotherms. We show the
large sample failure of the most common nonlinear least squares procedure
and we provide and analyze two estimation procedures which do
appropriately estimate the parameters.

 • prof. dr. sc. Vesna Lužar-Stiffler, Cair-Centar d.o.o.: Bootstrap metode u biostatistici, 8. ožujka 2018.
 • Ana Bilandžić, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Panel analiza podataka - odakle krenuti, 1. ožujka 2018.
 • prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje pomoću umjetnih neuronskih mreža - prednosti i nedostatci, 22. veljače 2018.
 • Filip Paradžik, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Coxov regresijski model u primjeni, 25. siječnja 2018.
 • prof. dr. sc. Đula Borozan, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: "Data envelopment" analiza - izazovi i primjena, 18. siječnja 2018.
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Muke po malom uzorku, 11. siječnja 2018.
 • prof. dr. sc. Nataša Šarlija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Upotreba logističke regresije u procjeni potencijala za rast poduzeća, 21. prosinca 2017.
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Mjere zavisnosti - svojstva i zamke, 14. prosinca 2017.
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Smjernice o izvještavanju istraživanja u biomedicini, 7. prosinca 2017.
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Regresijska analiza - interpretacije i zablude, 30. studenog 2017.

 

 

Korisni linkovi: