Odjel za matematiku

Una Radojičić

 

PhD student
Department of Mathematics
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Trg Ljudevita Gaja 6
Osijek, HR-31000, Croatia¸
phone: +385-31-224-819
fax: +385-31-224-801
email:  uradojic @ mathos.hr
office:  14 (first floor)

 Google Scholar


Research Interests

Theoretical and applied probability and statistics
Statistical theory (estimators - asymptotic properties)
Statistical applications (medical statistics, econometrics)

 


Degrees

MSc in mathematics, Financial Mathematics and Statistics, Department of Mathematics, University of Osijek, Croatia, 2017.
BSc in Mathematics, Department of Mathematics, University of Osijek, Croatia, 2015.
 

Publications

 
Journal Publications

  1. R. Scitovski, U. Radojičić, K. Sabo, A fast and efficient method for solving the multiple line detection problem, Rad HAZU, Matematičke znanosti. 23 (2019), 123-140
    In this paper, we consider the multiple line detection problem on the basis of a data points set coming from a number of lines not known in advance. A new and efficient method is proposed, which is based upon center-based clustering, and it solves this problem quickly and precisely. The method has been tested on $100$ randomly generated data sets. In comparison to the incremental algorithm, the method gives significantly better results. Also, in order to identify a partition with the most appropriate number of clusters, a new index has been proposed for the case of a cluster whose lines are cluster-centers. The index can also be generalized for other geometrical objects.


Others

  1. K. Burazin, U. Radojičić, Uvod u varijacijski račun i njegova povijest, Osječki matematički list 16/2 (2016), 111-133
    U radu su prikazane osnove varijacijskog računa u slučaju kada traženi ekstrem ovisi samo o jednoj realnoj varijabli te je dan osvrt na njegov povijesni razvoj. Izvedena je Euler-Lagrangeova jednadžba kao nužan uvjet optimalnosti, te je pokazano da je ona i dovoljan uvjet ekstrema u slučaju konveksnog lagrangiana. Teorija je ilustrirana na povijesno važnim primjerima najkraćeg puta, geodetske krivulje na sferi, te problema brahistokrone.


 


Teaching

Konzultacije (Office Hours):  Konzultacije po dogovoru.

 

Nastavne aktivnosti u zimskom semestru akademske 2017./2018.

 

 


Personal

  • Birthdate: 2 August 1993
  • Birthplace: Slavonski Brod