Print

 

Nastavnici Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku

   Ime i prezime soba lokal  

izv.prof.dr.sc. Mirta Benšić, izvanredni profesor, Odjel za matematiku

24/1

890

e-mail

doc.dr.sc. Krešimir Burazin, docent, Odjel za matematiku

19/1

822

e-mail

Josip Cvenić, v. pred., Odjel za matematiku

27/1

836

e-mail

doc.dr.sc. Dragana Jankov Maširević, docent, Odjel za matematiku

30

824

e-mail

prof.dr.sc. Dragan Jukić, redoviti profesor, Odjel za matematiku

35/1

887

e-mail

doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun, docent, Odjel za matematiku

15

842

e-mail

izv.prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar, izvanredni profesor, Odjel za matematiku

19

843

e-mail

izv.prof.dr.sc. Zdenka Kolar-Begović, izvanredni profesor, Odjel za matematiku

2

832

e-mail

doc.dr.sc. Snježana Majstorović, docent, Odjel za matematiku

19

843

e-mail

doc.dr.sc. Darija Marković, docent, Odjel za matematiku

20/1

823

e-mail

doc.dr.sc. Tomislav Marošević, docent, Odjel za matematiku

25/1

807

e-mail

doc.dr.sc. Ivan Matić, docent, Odjel za matematiku

12

826

e-mail

izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević, izvanredni profesor, Odjel za matematiku

9

825

e-mail

doc.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava, docent, Odjel za matematiku

30

824

e-mail

izv.prof.dr.sc. Kristian Sabo, izvanredni profesor, Odjel za matematiku

18

827

e-mail

prof.dr.sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor, Odjel za matematiku

23/1

809

e-mail

doc.dr.sc. Nenad Šuvak, docent, Odjel za matematiku

18/1

821

e-mail

doc.dr.sc. Zoran Tomljanović, docent, Odjel za matematiku

4/1

817

e-mail

prof.dr.sc. Ninoslav Truhar, redoviti profesor, Odjel za matematiku

4/1

817

e-mail

prof.dr.sc. Šime Ungar, redoviti profesor, Odjel za matematiku

23/1

809

e-mail

 

Suradnici Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku

   Ime i prezime soba lokal  

Darija Brajković, asistent, Odjel za matematiku

12

826

e-mail

Rebeka Čorić, asistent, Odjel za matematiku

7

805

e-mail

Mateja Đumić, asistent, Odjel za matematiku

7

805

e-mail

Danijel Grahovac, asistent, Odjel za matematiku

18/1

821

e-mail

Jelena Jankov, asistent, Odjel za matematiku

14/1

812

e-mail

Slobodan Jelić, asistent, Odjel za matematiku

8

835

e-mail

dr.sc. Ljerka Jukić Matić, viši asistent, Odjel za matematiku

3

803

e-mail

Marija Kristek, asistent, Odjel za matematiku

10

834

e-mail

dr.sc Ivana Kuzmanović, viši asistent, Odjel za matematiku

3/1

816

e-mail

Marija Miloloža Pandur, asistent, Odjel za matematiku

15/1

819

e-mail

dr.sc. Suzana Miodragović, viši asistent, Odjel za matematiku

15/1

819

e-mail

Ivan Papić, asistent, Odjel za matematiku

14/1

812

e-mail

Ljiljana Primorac Gajčić, asistent, Odjel za matematiku

15/1

819

e-mail

dr.sc. Domagoj Ševerdija, asistent, Odjel za matematiku

8

858

e-mail

dr.sc. Ivan Soldo, viši asistent, Odjel za matematiku

14

841

e-mail

mr.sc. Petar Taler, asistent, Odjel za matematiku

31

808

e-mail

dr.sc. Ivan Vazler, viši asistent, Odjel za matematiku

23/1

809

e-mail

Ivana Vuksanović, asistent, Odjel za matematiku

19/1

822

e-mail