Odjel za matematiku

Financijska i aktuarska matematika

M008 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

  

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij se izvodi u zimskom semestru prve godine diplomskog studija. Na predavanjima i auditornim vježbama studenti će upoznati osnovne pojmove, oznake i načela financijske i aktuarske matematike. Također, studentima će biti predstavljene osnovne tehnike financijske matematike, s primjerima i primjenom u svakodnevnim poslovnim situacijama.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun Po dogovoru
     

LITERATURA

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Bakić, D. Francišković, Financijska i aktuarska matematika, Odjel za matematiku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2013, skripta. 
 2. J. J. McCutcheon, W. F. Scott, An Introduction to the Mathematics of Finance, Institute and Faculty of Actuaries, Butterworth - Heinemann, 1986.
 3. A. Neill, Life contigencies, Heinemann, 1977.  

 

DODATNA LITERATURA

 1. M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 1994. 
 2. H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg and Swiss Association of Actuaries Zürich, 1990.
 3. V. Hari, Financijska matematika, Matematički odjel, Zagreb, 2001.
 4. E. Caprano, A. Gierl,  Finanzmathematik, Verlag Franz Vahlen, München, 1992. 
 5. B. Relić, Gospodarska matematika, Računovodstvo i financije, 1996.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Financijska i aktuarska matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA I VJEŽBE

 Srijeda, 8:00-12:00

 D8
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. 

NASTAVNI MATERIJALI

  • Tablice mortaliteta RH 2000-2002 (pdf)
  • Tablice mortaliteta RH od 2010 do 2012 (pdf)
  • Financijske i aktuarske tablice (pdf)
  • Formule iz aktuarske matematke (pdf)
  • Formule i tablice dozvoljene na kolokviju i pismenom ispitu (pdf)
  • HANFA - Zakoni i drugi propisi te opće smjernice (link)
  • Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima - pročišćeni tekst (link)
  • Hrvatsko aktuarsko društvo (link)
  • Pomoćne formule (njihovo korištenje nije dozvoljeno na kolokvijima i pismenim ispitima): formule 1 (pdf), formule 2 (pdf)
  • Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi (link)
  • Popis banaka koje djeluju u Republici Hrvatskoj (link

 

OBAVIJESTI

 • [30.9.2021.] Komunikacija vezana uz kolegij odvijat će se preko MS Teamsa. Kod za pristup na kolegij u MS Teamsima je x7hb67c.x7hb67c x7hb67c
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment